Бүтээлийн нэр
Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ /судалгааны тайлан/
Тэмдэглэл
Энэхүү судалгааны тайланг Монгол Улс, ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн хооронд байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу буцалтгүй тусламжийн хүрээнд хэвлэн гаргав. Зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэх, олшруулах, худалдан борлуулах болон бусад хэлбэрээр зохиогчийн эрх зөрчихийг хориглоно
Хэлбэр
Эрх зүйн шүүмж
Салбар
Иргэний эрх зүй
Бүтээлийн товч
1 ДҮГЭЭР ХЭСЭГ. ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ БАГШ, СУДЛААЧДЫН ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Нэг. Түрээсийн гэрээний зохицуулалтын асуудлын талаарх шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ

Хоёр. Тээвэр зуучийн гэрээг зохицуулах хууль хэрэглээний асуудал

Гурав. Холимог гэрээ түүний хэм хэмжээний хэрэгцээнд холбогдох шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ

Дөрөв. Хэлцлийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцуулахтай холбоотой шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ

2 ДУГААР ХЭСЭГ. ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ШҮҮГЧДИЙН ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Нэг. Барьцааны зүйлээр үүргийн гүйцэтгэлийг хангахтай холбоотой шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ

Хоёр. Арилжааны шинжтэй гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахтай холбоотой хууль хэрэглээний асуудал
Түлхүүр үг
Түрээсийн гэрээ, Тээвэр зуучийн гэрээ, Холимог гэрээ түүний хэм хэмжээний хэрэгцээ, элцлийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцуулах, Барьцааны зүйлээр үүргийн гүйцэтгэлийг хангах, Арилжааны шинжтэй гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзах
Бичигдсэн огноо
2021-01-11
Хуудсын тоо
140
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2021-03-19
Товч мэдээлэл үзсэн
5886
Бүрэн эхээр нь үзсэн
1021
Эшлэлийн тоо
101
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Ханнс Зайделийн Сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи “Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ /судалгааны тайлан/” (2021), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/892
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх