#legaltalks №20 - П.Одгэрэл, О.Цэрэннадмид - Уул уурхай ба малчид

8 months ago

Энэ удаагийн дугаараар “Уул уурхай ба малчид” сэдвийн хүрээнд Хууль зүйн доктор П.Одгэрэл, "Оюу толгой" ХХК-ийн Орон нутгийн хамтын ажиллагааны хэлтсийн менежер О.Цэрэннадмидтай ярилцсан дугаарыг хүргэж байна.

🔍Онцлох ишлэл

"...Төлөвлөлт бол төсөл төлөвлөгөө гэсэн үг. Төлөвлөгөө нь одоогийн нөхцөл байдлаа тодорхойлж, ирээдүйн хөгжлийг тооцоолсон мөн зорилго ашиг сонирхлын зөрчлүүдийг нэгтгэн хэлбэржүүлсэн олон үе шат бүхий үйл ажиллагаанаас бүрдэнэ. “Долоо хэмжиж нэг огтол” зарчмыг хэрэгжүүлэх хамгийн сонгодог жишээ.          

Уул уурхайн салбарт үүсээд буй хүндрэл бэрхшээлийг Захиргааны ерөнхий хуульд заасан төлөвлөлтийн эрх зүйн зохицуулалтыг хэрэглэж шийдвэрлэх бүрэн боломжтой.       Малчдын эрх ашиг бол Үндсэн хуулиар хамгаалагдсан эрх ашиг..." П.Одгэрэл /Ph.D/

"...Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээний хэрэгжилтэд олон улсын хөндлөнгийн мэргэжлийн байгууллага үнэлгээ хийдэг. “Оюу толгой” ХХК хамтын ажиллагааны гэрээг байгуулахын өмнө нутгийн иргэдтэй хэлэлцүүлэг, сонсох ажиллагаа хийж, саналыг авсан.

Хамтын ажиллагааны гэрээ “Оюу толгой” ХХК-ийн дангаар хариуцах ажил биш. Энэ бол нутгийн захиргааны байгууллага, иргэд, малчид, уул уурхайн компанийн хэрэгжүүлэх  олон талт хамтын ажиллагаа юм..." О.Цэрэннадмид

🖇Сонсох линк:

legaldata: https://legaldata.mn/news/172

Apple:  https://apple.co/3Ccu6bM

Castbox: https://bit.ly/3EmEKzl

Anchor:  https://bit.ly/3yfZ7tZ

Google:  https://bit.ly/3Ej3vfR

Mplus:    https://bit.ly/3e5R8Jr

Youtube: https://youtu.be/1ipF6HL1qpE