Special Ep6: Хуульчийн мэргэжлийн шалгалт (2023)- ын Эрүүгийн эрх зүйн бодлого ба шүүхийн шийдвэр

1 month ago

Энэ удаагийн тусгай дугаараар 2023 оны Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтад ирсэн эрх зүйн тохиолдол (бодлого)-д хамаарах шүүхийн шийдвэрийг хүргэж байна.