Ep5: Тээвэрлэлтийн үнэ нэмсэн нь хэрэглэгчийг хохироосон уу?

2 weeks ago

Энэ удаагийн дугаараар тээвэрлэлтийн үнийг нэмэгдүүлсэн нь хэрэглэгчийг хохироосон эсэхийг тогтооосон сонирхолтой шүүхийн шийдвэрийг танилцуулж байна.

00:00 - Эхлэл

00:30 - Тайлбар

03:11 - Үйл баримт

07:35 - Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шийдэл

15:28 - Хяналтын шатны шүүхийн тогтоол

19:45 - Хяналтын журмаар гомдол гаргах үндэслэлийн талаар

27:00 - Анхааруулга