Бүтээлийн нэр
Шүүгчийг татгалзан гаргах, шүүгч татгалзан гарах үндэслэл, журам хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зарим асуудал
Тэмдэглэл
Энэ өгүүллийг “Шүүх эрх мэдэл” сэтгүүлийн 2022 оны №2 дугаарт нийтлүүлсэн.
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Захиргааны эрх зүй
Бүтээлийн товч
Шүүх хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх явцад шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн, тухайн шүүхийн нийт шүүгчдээс татгалзах, татгалзлыг шийдвэрлэх процесс харьцангуй тодорхой мэт боловч шүүхийн практик, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад зарим нэг бэрхшээл, нарийвчлан зохицуулах шаардлагатай асуудал байна гэж үзэн практик талаас нь асуудлыг хөндөхөөр энэхүү бэсрэг өгүүллийг бичлээ.
Шүүхийн практикт хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн, тухайн шүүхийн нийт шүүгчдээс татгалзах, энэхүү татгалзлыг шийдвэрлэх ажиллагаанаас хамаарч хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа удаашрах, шүүгчээс хэрэг, маргааныг хуулийн хугацаанд шуурхай хянан шийдвэрлэх зорилт алдагдах тохиолдол цөөнгүй байдаг. Иймд шүүгчийг татгалзах гаргах асуудлыг ямар субьект, ямар тохиолдолд гаргах, шүүгч өөрөө татгалзан гарах, татгалзах хүсэлтийг шийдвэрлэх, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хүндрэл үүсгэх зэрэг асуудлыг хөндөж, зарим санал, дүгнэлт өгөхийг зорив.
Түлхүүр үг
Шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хугацаа, шүүх хуралдаан хойшлох, шүүгчийг татгалзан гаргах хүсэлт, шүүгч өөрөө татгалзан гарах үндэслэл, татгалзан гарсны үр дагавар, татгалзан гаргах хүсэлт, шийдвэрлэх журам, хугацаа
Бичигдсэн огноо
2022-05-26
Хуудсын тоо
11
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-01-19
Товч мэдээлэл үзсэн
2693
Бүрэн эхээр нь үзсэн
35
Эшлэлийн тоо
11
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
А.Түвшинтулга “Шүүгчийг татгалзан гаргах, шүүгч татгалзан гарах үндэслэл, журам хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зарим асуудал” (2022), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1477
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

[1] Энэ өгүүллийг “Шүүх эрх мэдэл” эмхэтгэлийн 2022 оны No2 дугаарт нийтлүүлсэн.

[2] “Шүүх эрх мэдэл” Мэдээлэл, арга зүйн улирал тутмын эмхэтгэл (2016 он, дугаар №3) 88 дахь тал “Шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийн хэрэгжилт, шүүгчийг татгалзах” Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Д.Хулан

[3] Мөн тэнд

[4] Шүүхийн хараат бус байдал /олон улсын баримт бичиг/ Уб.2019, 7 дахь тал “Өмнөтгөл” хэсэгт тухайн үеийн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, доктор, профессор Н.Лүндэндорж энэ талаар тэмдэглэжээ.

[5] http://www.supremecourt.mn/act/view/273 , сүүлд үзсэн 2021.12.15

[6] “Шүүх эрх мэдэл” Мэдээлэл, арга зүйн улирал тутмын эмхэтгэл (2016 он, дугаар №1), 111 дэх тал “Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхүүдийн шүүх хуралдаан хойшилолт 2015 он” ШЕЗ, Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтэс

[7] “Шүүх эрх мэдэл” Мэдээлэл, арга зүйн улирал тутмын эмхэтгэл (2016 он, дугаар №3), 90 дэх тал. “Шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийн хэрэгжилт, шүүгчийг татгалзах” Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Д.Хулан

[8] “Шүүх эрх мэдэл” Мэдээлэл, арга зүйн улирал тутмын эмхэтгэл (2019 он, дугаар №2), 55 дахь тал “Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаан хойшилж буй байдал түүнд хийсэн дүн шинжилгээ 2018 он” ШЕЗ, Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтэс, Х.Билгүүнзаяа

[9] “Захиргааны хэргийн анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн болон хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд байгаа хугацаа хэтэрсэн хэргийн талаар /2020 он/”ШЕЗ-ийн Хэргийн хөдөлгөөний бүртгэл, дүн шинжилгээ хариуцсан ахлах шинжээч М.Сэлэнгэ

[10] Захиргааны хэргийн бүртгэл хяналтын нэгдсэн системээс 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 2022 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд аймгуудын захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн “бүх шүүгчдээс татгалзах” хүсэлтийг шийдвэрлэсэн шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоолыг шүүж үзэж уг судалгааг гаргав.(Сүүлд үзсэн: 2022-01-15)

[11] Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн нэлээдгүй шүүгч нар эл саналыг мөн гаргажээ. Захиргааны хэргийн шүүхийн шүүн таслан ажиллагаанд хэрэглэд гол хуулийг боловсронгуй болгох асуудал” судалгааны тайлангаас Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн .Уб., 209.9 дэх тал /Баян-Өлгий аймаг дахь ЗХАШШ. Санал №7. Нийслэл дэх ЗХАШШ. Санал №3. Орхон аймаг дахь ЗХАШШ. Санал №4./

[12] Энэ агуулгаар Баян-Өлгий, Орхон аймаг, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч нар мөн санал өгсөн байдаг.  Захиргааны хэргийн шүүхийн шүүн таслан ажиллагаанд хэрэглэд гол хуулийг боловсронгуй болгох асуудал” судалгааны тайлангаас Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн .Уб., 2019 он.9 дэх тал /Баян-Өлгий аймаг дахь ЗХАШШ. Санал №7. Нийслэл дэх ЗХАШШ. Санал №3. Орхон аймаг дахь ЗХАШШ. Санал №4./