Бүтээлийн нэр
Үндсэн хуулийн Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийн зарим асуудалд холбогдох салбар эрх зүй болон хууль чанартай байх хуулийн төсөлд тавигдах “агуулга”-ын шаардлагын үүднээс дүгнэх нь
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Үндсэн хуулийн процесс
Бүтээлийн товч
Үндсэн хуулийн Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөлд зарчмын шинжтэй зарим асуудлыг Хууль тогтоомжийн тухай хууль дах хуулийн төсөлд тавигдах субстантив буюу “агуулга” - ын зарим шаардлага, Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн процессын эрх зүйн онол, үзэл баримтлал, мөн хөгжлийн чиг хандлага, нэр томьёоны хүрээнд авч үзэв.
Агуулга:
1.Хууль зорилготой юу? Зорилттой юу?
Үндсэн хуулийн Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн зорилтын тухайд
Түлхүүр үгс: Хуулийн зорилго, хуулийн зорилт, ач холбогдол.
2.Уг төсөл дах зарим хуулийн тайлбар, нэр томьёоны хүрээнд
Түлхүүр үг: бэлгийн чиг хандлага, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, үндсэн эрх
3.Хүчингүй болсонд тооцсон заалтын хууль зүйн үр дагавар
Тухайн хуулиар зохицуулах нийгмийн харилцаанд ..хүчингүй болсонд тооцох тухай заалт тусгахгүй байх тухайд
Түлхүүр үг
Хуулийн зорилго, хуулийн зорилт
Маргаантай асуудал, бэлгийн, хүйсийн чиг хандлага, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, үндсэн эрх
Бичигдсэн огноо
2024-02-02
Хуудсын тоо
15
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-02-07
Товч мэдээлэл үзсэн
312
Бүрэн эхээр нь үзсэн
9
Эшлэлийн тоо
26
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Х.Одонтуяа “Үндсэн хуулийн Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийн зарим асуудалд холбогдох салбар эрх зүй болон хууль чанартай байх хуулийн төсөлд тавигдах “агуулга”-ын шаардлагын үүднээс дүгнэх нь” (2024), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1893
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

1. Хууль бүтээх урлаг. УБ.2018

[2] Кашанина.Т.В. Хууль зүйн техник. УБ.2016

[3] Тобиас А.Дорси. Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулагчийн ширээний ном. УБ. 2019 он

[4] Ц.Сарантуяа. Бодлого бодох арга зүй. УБ.,2014.

[5] Хүний эрхийн товч толь.УБ. 2013

[6] А.Солонго. Монгол Улсын эрх зүйн эх сурвалж: онол, системчлэл, зангилаа асуудал. УБ. 2022

[7] МУ-ын УИХ-ын дэргэдэх бодлогын шинжилгээний төв. Бодлогын шинжилгээ II.УБ.2008.

[8] Барон Де Монтескье. Хуулийн амин сүнс. УБ,.2009 

Гадаад хэл дээр

[1] Kilham v. Ward, 2 Mass. 236, 260 (1806). 14 See, Barnett, supra note 1, Randy E. Barnett. Introduction: James Madison’s Ninth Amendment.

[2] Nicholas P. Zinos.  Fundamental Rights in Early American Case Law: 1789-1859. 142.   

[3] Губаева. Т.В.Язык и право.

Цахим сайт

 [1] ҮХЦМХШ тухай хуулийн төсөл.  https:www.mglbar.mn 

 [2 ] The value of law: understanding the purpose of laws and legal systems - University of Lincoln

[3] The Double Standard for Third-Party Standing: June Medical and the Continuation of Disparate Standing Doctrine | Semantic Scholar

[4] https://mongoltoli.mn/dictionary/detail/47967

[5]  https://chat.openai.com/c/25a95d6f-31d3-4b2a-b209-95894bd8b82f

[6]  https://supremecourt.mn/files/20239/0_1696581653.pdf [7]https://web.archive.org/web/20190430230500/https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/bjals/7/1/article-p137.pdf

[8]https://web.archive.org/web/20190430230500/https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/bjals/7/1/article-p137.pdf

[9] https://police.gov.mn/resource/policegovmn/media/XHCX/Glossary-book-1.pdf

[10] https://police.gov.mn/resource/policegovmn/media/XHCX/Glossary-book-1.pdf

[11] Legal gender - Wikipedia