Бүтээлийн нэр
Хүний эрхийн зөрчилд хүргэж байгаа хууль дахь “хоёр үг” асуудал дэвшүүлсэн өгүүлэл
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Эрүүгийн процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн “"Хяналтын шатны шүүхийн шийдвэр ” гэсэн 40.8 дугаар зүйлийн 1.3- ын “анхан шатны болон давж заалдах шатны шүүх эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмыг зөрчсөн нь шүүхийн шийдвэрт нөлөөлсөн бол тухайн шүүхийн шийдвэрийг бүхэлд нь эсвэл зарим хэсгийг хүчингүй болгож хэргийг прокурорт, эсвэл дахин хэлэлцүүлэхээр шүүхэд буцаана” гэсэн заалт нь Үндсэн хуулийн "хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байх, шударга шүүхээр шүүлгэх, халдашгүй чөлөөтэй байх" хүний эрх, эрх чөлөөний талаарх заалт, Монгол Улсын олон улсын гэрээний заалтыг зөрчиж байх тул Улсын Их Хурал энэ Хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай.
Түлхүүр үг
Үндсэн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байх, шударга шүүхээр шүүлгэх, халдашгүй чөлөөтэй байх эрх, эрх чөлөө, олон улсын гэрээ, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт, АНУ-ын Дээд шүүх, Дээд шүүх, анхан шатны болон давж заалдах шатны шүүх эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмыг зөрчсөн байдал, эрүүгийн хэргийг прокурорт буцаах. прокурор, өмгөөлөгч, хуулийн логик, эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох.
Бичигдсэн огноо
2021-07-15
Хуудсын тоо
10
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2021-07-31
Товч мэдээлэл үзсэн
2729
Бүрэн эхээр нь үзсэн
101
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Г.Ганзориг “Хүний эрхийн зөрчилд хүргэж байгаа хууль дахь “хоёр үг” асуудал дэвшүүлсэн өгүүлэл” (2021), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1016
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх