Бүтээлийн нэр
Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэрийн хууль зүйн үр дагаврыг зохицуулах эрх зүйн зарим асуудал
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Үндсэн хуулийн процесс
Бүтээлийн товч
2019 онд Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулан эрх зүйн шинэтгэл хийгдэж байгаа энэ үед Үндсэн хууль зөрчсөн хууль болон, бусад шийдвэрийн улмаас гарах үр дагаврын эрх зүйн асуудлуудыг авч үзэх нь зохистой билээ. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн шүүхийн шийдвэрийн чанар, хууль зүйн үр нөлөөний талаар Монгол Улсын нэр бүхий эрдэмтэд өөрсдийн саналыг илэрхийлсэн байх бөгөөд эндээс үзвэл энэ талаар нарийвчлан судлах хэрэгцээ, шаардлага байгаа учраас энэхүү сэдвийг сонгон судалсан болно. Учир нь уг харилцааг зохицуулсан эрх зүйн хэм хэмжээ байхгүйн улмаас эрх зүйн хийдэл үүсч байна. Эрх зүйн хийдлийн илрэл хэдий чинээ хурц, тод ил байх тусам эрх зүйн зохицуулалтын сөрөг нөлөөлөл төдий чинээ ихэсдэг учраас энэ асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлж, бусад улс орны эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулсан судалгааг хийсэн болно. Энэ талаар Хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, профессор Ц. Сарантуяа “Үндсэн хуулийн шүүхийн шийдвэрийн хууль зүйн үр нөлөөг дээшлүүлэх нь” сэдэвт илтгэл бичсэн байна. Харин миний бие энэхүү судалгаагаараа дээрхи асуудлыг илүү нарийвчлан судалснаараа ялгаатай бөгөөд уг судалгааг хийснээр Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэрийн хууль зүйн үр нөлөөг дээшлүүлэхэд тус дөхөм болох юм.
Түлхүүр үг
Үндсэн хууль, эрх зүйн хийдэл, Үндсэн хуулийн шүүх, Үндсэн хуулийн шүүхийн шийдвэр.
Бичигдсэн огноо
2019-12-05
Хуудсын тоо
23
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-04-30
Товч мэдээлэл үзсэн
2275
Бүрэн эхээр нь үзсэн
27
Эшлэлийн тоо
24
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
А.Доржсүрэн “Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэрийн хууль зүйн үр дагаврыг зохицуулах эрх зүйн зарим асуудал” (2019), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1250
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх