Бүтээлийн нэр
БНХАУ-ЫН "ГАДААДТАЙ ХОЛБООТОЙ ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ХАРИЛЦААНД ХУУЛЬ ХЭРЭГЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ"(中华人民共和国涉外民事关系法律适用法) [Law of the People's Republic of China on the Laws Applicable to Foreign-Related Civil Relations]
Тэмдэглэл
Энэхүү хуулийн орчуулга нь орчуулагч өөрийн сургалт, судалгааны ажилд зориулан орчуулсан албан бус орчуулгын хувилбар тул хууль зүйн аливаа үр дагаврыг орчуулагч хариуцахгүй болно.
Хэлбэр
Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/
Салбар
Эрх зүйн боловсрол, Олон Улсын хувийн
Бүтээлийн товч
БНХАУ-ын Олон улсын хувийн эрх зүйн салбарын гол хууль болох 2010 оны 10-р сарын 28-ны өдөр Бүх Хятадын Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлын Байнгын хорооны 17-р хуралдаанаас батлаж гаргасан БНХАУ-ын “Гадаадтай Холбоотой Иргэний эрх зүйн харилцаанд хууль хэрэглэх тухай хууль” буюу Хятадын анхны ОУХЭЗ- ын зөрчилдөөний хэм хэмжээг төрөлжүүлэн хуульчилсан кодексыг боловсруулж, батлан гаргасан.
Уг Хятадын ОУХЭЗ-н шинэ зөрчилдөөний хэм хэмжээг хуульчилсан хууль нь нийт8 бүлэг, 52 зүйлтэй юм. Үүнд :
• Нэгдүгээр бүлэг. "Ерөнхий заалтууд" (1-10-р зүйл );
• Хоёрдугаар бүлэг, “Иргэний субъект” (11-20 дугаар зүйл);
• Гуравдугаар бүлэг, “Гэрлэлт ба гэр бүл” (21-30 дугаар зүйл);
• Дөрөвдүгээр бүлэг, “Өв залгамжлал” (31-35 дугаар зүйл);
• Тавдугаар бүлэг, “Эд хөрөнгийн эрх” (36-40 дугаар зүйл);
• Зургадугаар бүлэг, “Үүрэг”; (41-47 дугаар зүйл);
• Долдугаар бүлэг, “Оюуны өмч” (48-50 дугаар зүйл);
• Наймдугаар бүлэг, "Нэмэлт заалтууд" (51-52 дугаар зүйл).
Түлхүүр үг
Олон улсын хувийн эрх зүй, Зөрчилдөөний хэм хэмжээ, БНХАУ, Гадаадтай холбоотой иргэний эрх зүйн харилцаанд хууль хэрэглэх тухай хууль, Албан бус орчуулга.
Бичигдсэн огноо
2022.01.26
Хуудсын тоо
6
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-05-01
Товч мэдээлэл үзсэн
280
Бүрэн эхээр нь үзсэн
12
Эшлэлийн тоо
4
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх