Бүтээлийн нэр
Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдаж буй зарим асуудал
Тэмдэглэл
Эрдэм шинжилгээний илтгэл
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Эдийн засгийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ нь Монгол Улсад татварын бие даасан тогтолцоо үүсээд олон жил болж байгаа хэдий ч татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний талаар иргэд болон аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдлагууд, олон нийт төдийлөн хангалттай хэмжээний ойлголтгүй, практик хэрэглээ дутмаг байдаг нь ажиглагддаг. Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний талаарх ойлголт нь хууль эрх зүйн орчны хувьд ч, онол практикийн хувьд ч шинэлэг асуудал бөгөөд судлагдах шатандаа явж байгаа билээ. Иймд уг асуудлын хүрээнд судалгаа шинжилгээ хийхээр энэхүү сэдвийг сонгосон болно.
Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээг хэрэгцээтэй цаг хугацаанд нь авсанаар татвар төлөгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь ирээдүйд учирч болох татварын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, улмаар байгууллагын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, татвараа үнэн зөв тодорхойлон тайлагнаснаар бизнесийн бодит үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, стратеги зорилго зорилтондоо амжилттай хүрэх боломжийг бүрдүүлдэг чухал ач холбогдолтой билээ.
Иймд татвар төлөгчдөд учирч болох эрсдэлийг татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тусламжтайгаар бууруулаад зогсохгүй энэ үйлчилгээг бид дэлхийн жишигт нийцүүлэн эх нутагтаа сонгодог утгаар нь хөгжүүлэх шаардлага зайлшгүй тулгарч байна. Манай улсын хувьд татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай ойлголт нь харьцангуй шинэлэг ойлголт бөгөөд энэхүү үйлчилгээний өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар бодитой судалгааны ажил хийж, үр дүнг үнэлж, санал, зөвлөмж боловсруулахыг зорилоо.
Түлхүүр үг
Татвар, татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ, эрсдэл, хөрөнгө оруулалтын гэрээ, компани
Бичигдсэн огноо
2019 он.
Хуудсын тоо
10
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-05-18
Товч мэдээлэл үзсэн
364
Бүрэн эхээр нь үзсэн
2
Эшлэлийн тоо
5
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
А.Доржсүрэн., Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдаж буй зарим асуудал., Эрдэм шинжилгээний илтгэл.
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх