Бүтээлийн нэр
Мөрдөгч, прокурор, шүүгчийн бусдад учруулсан сэтгэл санааны гэм хорыг арилгах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь
Хэлбэр
Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Салбар
Гэм хор
Бүтээлийн товч
Мөрдөгч, прокурор, шүүгчийн бусдад учруулсан гэм хор буюу хуульд заасан хохирол нөхөн төлүүлэх эрх үүссэн тохиолдолд эд хөрөнгийн хохирлын нөхөн төлөхийг тухайлан заасан ч шүүх шийдвэрлэхдээ Иргэний хуулийн холбогдох зохицуулалтыг нэг мөр тайлбарлаж, хэрэглээгүйгээс үүдэн эд хөрөнгийн хохирол бүрэн хэмжээнд барагдуулж чадахгүй байгаа ба эд хөрөнгийн бус хохиролд тэр дундаа сэтгэл санаанд учирсан хор уршгийг “эдийн бус хохирлын” хязгаарлагдмал хүрээнд авч үзсэнээс шалтгаалан хэрхэн барагдуулах нь тодорхой бус байгааг нэгтгэх үүднээс Иргэний хуулийн 498 дүгээр зүйлийн 498.4-д заасан эрх зүйн зохицуулалт болон бусад холбогдох асуудлуудыг Иргэний хуулийн холбогдох зүйл, заалтын хүрээнд тайлбарлан, арга замыг судлан, тодорхой болгох шаардлагатай байна гэж үзлээ.
Шүүгч, прокурор, мөрдөгчийн хууль зөрчсөн ажиллагааны улмаас иргэд, хуулийн этгээд сэтгэл санаагаар хохирох, хохирлоо нөхөн төлүүлэх ажиллагааны талаар нэг мөр ойлголттой болж зөв хэрэглэхэд хувь нэмэр болно гэж үзэж байна.
Түлхүүр үг
Гэм хор, эдийн бус гэм хор, хохирол нөхөн төлүүлэх, сэтгэл санааны хохирол, хууль бус ажиллагаа, ЭХХШтХ 45 бүлэг, ИХ-ийн 498.4
Бичигдсэн огноо
2022
Хуудсын тоо
61
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-06-05
Товч мэдээлэл үзсэн
652
Бүрэн эхээр нь үзсэн
3
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх