Бүтээлийн нэр
Монгол Улс дахь сэтгэл санааны гэм хорыг арилгах эрх зүйн зохицуулалт: онол, практикийн асуудал
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Гэм хор
Бүтээлийн товч
Монгол Улсын Иргэний хуулийн 6.2 дахь хэсэгт “ ... эдийн бус эрх ... иргэний эрх зүйн обьект байна”, 9.4.4 дэх хэсэгт иргэний эрхийг эдийн бус гэм хорыг арилгах аргаар хамгаална гэж зааснаар эдийн бус гэм хорын хохирлыг нөхөн төлүүлэх үндэс бүрдсэн. Гэвч манай улсад сэтгэл санааны гэм хорыг яагаад арилгах шаардлагатай, ямар тохиолдолд хохирогчийн эрх зөрчигдсөн, хөндөгдсөн гэж үзэж болох нь маргаан дагуулсаар байна. Зохиогчийн үзэж байгаагаар сэтгэл санааны гэм хорыг арилгуулах нь хүний эрүүл оршихуйн үндсэн нөхцлийг хангах тул бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрхийн категорт хамаарч хамгаалагдах ёстой юм. Учир нь хэн нэгний буруутай үйлдлээс шалтгаалж бие махбодь, сэтгэл санаа, эдийн засагт нь гэм хор учрах нь тухайн хүний амьдралын чанарт, цаашилбал нийгмийн сайн сайхан байдалд нөлөөлдөг дам хор уршигтай. Хүний эрүүл мэндээ хамгаалуулан бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрх нь Үндсэн хуулиар хамгаалагдсан эрх тул шүүхээс Монгол Улсын Үндсэн хуулийн заалтад нийцүүлэн сэтгэл санааны гэм хорыг мөнгөн болон бусад хэлбэрээр арилгуулахаар шийдвэрлэх нь зүйтэй. Мөн түүнчлэн, төрөөс Үндсэн хуулийн Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заагдсан үүргээ биелүүлж сэтгэл санааны гэм хорыг арилгахтай холбогдсон журам батлах зэргээр эрх зүйн орчныг баталгаажуулах ёстой юм.
Түлхүүр үг
Сэтгэл санааны гэм хор, эрүүл мэндийн байдал, хохирол нөхөн төлүүлэх эрх, сэтгэл санааны гэм хорыг арилгах журам, Үндсэн хуульд нийцсэн шүүхийн шийдвэр
Бичигдсэн огноо
2021.11.27
Хуудсын тоо
16
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-07-19
Товч мэдээлэл үзсэн
257
Бүрэн эхээр нь үзсэн
10
Эшлэлийн тоо
26
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
Б.Лхагвасүрэн, "Монгол Улс дахь сэтгэл санааны гэм хорыг арилгах эрх зүйн зохицуулалт: онол, практикийн асуудал", өгүүлэл, 2021 он
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх