Бүтээлийн нэр
Захиргааны хэм хэмжээний актыг захиргааны актын тусгай тохиолдлоос ялгах нь /Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ, 2020 он/
Тэмдэглэл
Зохиогч нь энэхүү дүн шинжилгээг 2020 онд бичсэн бөгөөд тухайн үед МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхмийн үндсэн багшаар ажиллаж байсан болно.
Хэлбэр
Эрх зүйн шүүмж
Салбар
Захиргааны эрх зүй, Захиргааны процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч
Нэг. Шүүхийн шийдвэрийн нэр, агуулга
1.1. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019.05.13-ны өдрийн 128/ШШ2019/0295 дугаар шийдвэр.
- Монголын Хуульчдын холбооны Зөвлөлөөс 2014 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр баталсан “Хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай” 108 дугаар тогтоолын хавсралтын хүснэгтийн 1 дүгээр мөрөнд заасан Хуульчдын холбооны гишүүнээр элсэх хураамжийн хэмжээг 150,000 төгрөгөөр тогтоосон хэсгийг илт хууль бус болохыг тогтоолгох, хариуцагчаас 150,000 төгрөгийг гаргуулах, Монголын Хуульчдын холбооны Зөвлөлийн 2013 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 21 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Монголын Хуульчдын холбооны бүртгэлийн нэгдсэн журам”-ын 3.3 дугаар зүйлийн 1-д “Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгоход авах хураамжийн хэмжээ, түүнээс хөнгөлөх, чөлөөлөх журмыг Холбооны зөвлөл тогтооно” гэж заасныг илт хууль болохыг тогтоолгох” тухай нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн шийдвэр.
1.2. Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019.06.25-ны өдрийн 221/МА2019/0356 дугаар магадлал.
- Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019.05.13-ны өдрийн 128/ШШ2019/0295 дугаар шийдвэрийг хэвээр үлдээж, нэхэмжлэгчийн гаргасан давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхисон магадлал.
1.3. Улсын Дээд шүүхийн 2019.10.16-ны өдрийн 319 дүгээр тогтоол.
- Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019.05.13-ны өдрийн 128/ШШ2019/0295 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019.06.25-ны өдрийн 221/МА2019/0356 дугаар магадлалыг хүчингүй болгож, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 54.1.2, 109 дүгээр зүйлийн 109.2 дахь хэсэгт заасныг баримтлан нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, холбогдох захиргааны хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон тогтоол.
Хоёр. Дахин шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн нэр, агуулга
2.1. Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020.01.28-ны өдрийн 221/ШШ2020/0001 дугаар шийдвэр /анхан шатны журмаар шийдвэрлэсэн/
Монголын Хуульчдын холбооны зөвлөлд холбогдуулан Монголын Хуульчдын холбооны зөвлөлийн 2014 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн “Хураамжийн хэмжээг тогтоох тухай” 108 дугаар тогтоолын хавсралтын хүснэгтийн 1 дүгээр мөрөнд заасан хуульчдын холбооны гишүүнээр элсэх хураамжийн хэмжээг 150,000 төгрөгөөр тогтоосон хэсгийг, тус зөвлөлийн 2013 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 21 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Монголын Хуульчдын холбооны бүртгэлийн нэгдсэн журам”-ын 3.3 дугаар зүйлийн 1-д “Хуульчдын мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгоход авах хураамжийн хэмжээ, түүнээс хөнгөлөх, чөлөөлөх журмыг Холбооны зөвлөл тогтооно” гэж тус тус заасныг хүчингүй болгуулах, хариуцагчаас 150,000 төгрөг гаргуулах шаардлага бүхий нэхэмжлэл гаргаж, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад 1, 2 дахь нэхэмжлэлийн шаардлагаа хүчин төгөлдөр бус болохыг тогтоолгох гэж өөрчилсний дагуу өөрчилсөн шаардлагын хүрээнд хэргийг хянаад нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн шийдвэр.
2.2. Улсын Дээд шүүхийн 2020.04.15-ны өдрийн 119 дүгээр тогтоол
Хариуцагчаас хуульд нийцүүлж дахин шинэ акт гаргах нь зүйтэй, энэ үндэслэлээр нэхэмжлэгч Д.Майдригийн “хариуцагчаас 150,000 төгрөг гаргуулах” нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангах үндэслэлгүй гэж үзэж, нэхэмжлэгчийн давж заалдах журмаар гаргасан гомдлын зарим хэсгийг хангаж, давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэсэн тогтоол.
Түлхүүр үг
шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ, захиргааны акт, захиргааны актын тусгай тохиолдол, захиргааны хэм хэмжээний акт
Бичигдсэн огноо
2020-07-20
Хуудсын тоо
13
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-08-02
Товч мэдээлэл үзсэн
2532
Бүрэн эхээр нь үзсэн
117
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Т.Мөнх-Эрдэнэ “Захиргааны хэм хэмжээний актыг захиргааны актын тусгай тохиолдлоос ялгах нь /Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ, 2020 он/” (2020), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1324
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх