Бүтээлийн нэр
Улсын гадаад өрийн талаарх олон улсын эрх зүйн ба дотоодын эрх зүйн зохицуулалт буюу "International and national legislations regarding foreign debt"
Хэлбэр
Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Салбар
Санхүүгийн эрх зүй, Олон Улсын нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Эдийн засгийн гадаад харилцааны бодлого, онол, арга зүй нь он удаан жилийн турш хөгжиж ирсэн бол эдийн засгийн эрх зүйн онол шилжилтийн шатандаа буюу арай хожим хөгжиж буй салбар юм. Улсын гадаад өр нь олон улсын эдийн засгийн эрх зүйн зохицуулах зүйл болох зээл тусламжийн асуудалд хамаарах эдийн засгийн ойлголт учир олон улсын эдийн засгийн эрх зүйгээр зохицуулагдана. Иймд улсын гадаад өрийн талаарх олон улсын эрх зүйн болон дотоодын эрх зүйн зохицуулалтыг судлах нь Монгол Улсад гадаад өрөөс үүдэн бий болж болзошгүй асуудлыг олон улсын эрх зүйтэй уялдуулан хэрхэн шийдвэрлэж болохыг олж харахад ач холбогдолтой байна. Улсын гадаад өртэй холбогдож хийгдсэн судалгааны ажлуудын дийлэнх нь эдийн засгийн судалгаа эзэлдэг. Эдгээр судалгааны ажлууд нь эдийн засгийн ерөнхий онол болон бусад холбогдох онолд суурилсан чанарын болон тоон судалгаанууд байдаг. Энэхүү судалгааны ажил нь өр, ДНБ-ий харьцаа, зээлжих зэрэглэл зэрэг эдийн засгийн ойлголтуудаар дамжуулан эрх зүйн дүн шинжилгээ хийж улмаар Монгол Улсад хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй хууль, бусад холбогдох журмуудын дутагдалтай талуудыг гаргахыг зорьсон.

Судалгааны ажил нь удиртгал, гурван бүлэгтэй ба судалгааны ажлаас гарах дүгнэлт, дэвшүүлсэн санал хэсгээс бүрдэнэ. Нэгдүгээр бүлэг болох “Улсын гадаад өр ба Олон улсын эрх зүй” нь улсын гадаад өрийн тухай ойлголт, чиг хандлага, улсын өрийн талаарх олон улсын эрх зүйн зохицуулалт хэсгээс бүрдэнэ. Хоёрдугаар бүлэг болох “Монгол Улсын гадаад өрийн нөхцөл байдал, эрх зүйн зохицуулалт” нь Монгол Улсын гадаад өрийн нөхцөл байдал, Монгол Улсын өрийн удирдлагын талаарх эрх зүйн зохицуулалт гэсэн хэсгүүдтэй байна. Гуравдугаар бүлэг болох “Зарим гадаад улсын сайн туршлага” хэсэгт Япон, Сингапур улсын гадаад өрийн талаар авч хэрэгжүүлдэг сайн туршлагуудыг судаллаа.
Түлхүүр үг
Олон улсын эдийн засгийн эрх зүй, Улсын гадаад өр, Эдийн засгийн эрх зүй, зээлжих зэрэглэл, ДНБ, өр, дефолт зарлах,
Бичигдсэн огноо
2022-05-14
Хуудсын тоо
63
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-08-18
Товч мэдээлэл үзсэн
439
Бүрэн эхээр нь үзсэн
3
Эшлэлийн тоо
110
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
А.Сайнзаяа “Улсын гадаад өрийн талаарх олон улсын эрх зүйн ба дотоодын эрх зүйн зохицуулалт буюу "International and national legislations regarding foreign debt"” (2022), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1330
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх