Бүтээлийн нэр
Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал ба сайн туршлага: УИХ-ын хянан шалгах түр хороо
Тэмдэглэл
Энэхүү судалгааг УИХ-ын Тамгын газар, Парламентын судалгааны хүрээлэнгийн дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэсэн. Өгүүлэл бичих санал тавьж бүхий л талаар дэмжиж хамтран ажилласан УИХ-ын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Л.Өлзийсайхан, Парламентын судалгааны хүрээлэнгийн захирал Т.Баярмаа, тус хүрээлэнгийн секторын эрхлэгч Д.Аюуш нарт талархаж буйгаа илэрхийлж байна.
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
2019 онд Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөр гүйцэтгэх эрх мэдлийг бэхжүүлсний зэрэгцээ түүнд тавих хяналтыг сайжруулах заалтууд оруулсны нэг нь УИХ-ын хянан шалгах түр хороо юм. Хянан шалгах түр хороог Үндсэн хуулийн түвшинд зохицуулснаар Засгийн газар, түүний харьяа байгууллагад тавих УИХ-ын хяналтыг илүү үр нөлөөтэй болгох, гүйцэтгэх эрх мэдлийн хариуцлага, ил тод, нээлттэй байдлыг дээшлүүлэх, нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн тодорхой асуудлаар бодит мэдээлэл олж авах иргэний эрхийг хангах ач тустай. Энэ өгүүлэл нь парламентын хянан шалгах хорооны талаарх олон улсын сайн туршлагыг судалсны зэрэгцээ 2019.11.14-нд Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт дэх хянан шалгах түр хорооны үзэл баримтлалыг тайлбарласан.
Түлхүүр үг
Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, парламентын хяналт, хянан шалгах хороо, мөрдөн шалгах бүрэн эрх
Бичигдсэн огноо
2022-09-01
Хуудсын тоо
54
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-09-19
Товч мэдээлэл үзсэн
1169
Бүрэн эхээр нь үзсэн
44
Эшлэлийн тоо
109
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
О.Мөнхсайхан “Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал ба сайн туршлага: УИХ-ын хянан шалгах түр хороо” (2022), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1350
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх