Бүтээлийн нэр
Монгол Улсын төрийн байгууллагын эрх зүйн байдал
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Нийтийн алба
Бүтээлийн товч
Монгол Улс улс төрийн тогтолцооны хувьд хувь хүний эрх чөлөөг дээдэлсэн либерал дэглэмийг сонгож, өмч хөрөнгийг харилцааны хувьд, хувийн ба нийтийн өмчийн олон хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрсөн зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоог бүтээхийг зорьж Үндсэн хуульдаа заасан нь эрх зүйн тогтолцооны хувьд ч онолын үндсээ өөрчлөхийг биднээс шаардаж байна. Өнөөдрийг хүртэл хийгдсэн эрх зүйн шинэчлэл, салбар эрх зүйн олон шинэтгэл амин сүнс, мөн чанарын хувьд субьектын өөрчлөлтгүйгээр амжилттай хэрэгжихэд бэрх байгааг улс төрийн сонгууль бүрийн дараа эмх замбараагүй болж сандралдах төрийн байгууллагын тогтворгүй байдал, төрийн хөрөнгийг хууль бусаар зарцуулсан хэмээн сэрдэгдэх төрийн өмчит байгууллагуудын алдагдалтай ажилладаг дүр зураг илтгэн харуулж байна. Магадгүй хамгийн эхний том алхам “төрийн байгууллага” гэх нэр томьёоны хэрэглээг зохистой, учир утгатай хэрэглэж, “нийтийн алба” “нийтийн захиргаа”, “захиргааны байгууллага”, “нийтийн эрх зүйн этгээд” гэх нэр томьёог хэвшүүлэх замаар, сэтгэлгээ, хандлагын өөрчлөлтийг төлөвшүүлэхээс эхлэх ёстой ч байж болох юм. Үүний тулд энэхүү судалгааны ажлын нэгээхэн хэсэг нийтийн ба хувийн эрх зүй дэх байгууллагын ялгаа зааг, мөн чанарыг ойлгож, улмаар нийтийн эрх зүйн этгээдийн зохион байгуулалт-эрх зүйн хэлбэрийн ялгаатай байдлыг судлахад зориулагдлаа.
Түүнчлэн тус судалгааны ажил нь Монгол Улсын хууль зүйн системд хэвшин тогтсон төрийн байгууллага гэх ойлголт нь нийтийн ба хувийн эрх зүйн тогтолцооноос бүрдэх эрх зүйн нэгдсэн системийн дотор хэрхэн уялдах, төрийн алба ба нийтийн алба хэмээх ойлголтын хүрээ хязгаар, уялдаа холбоог танин мэдэх замаар “Монгол улсын төрийн байгууллагын, улмаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн харилцааны реформ нийтийн алба болон хөгжих алхмаас эхлэнэ” гэх судлагааны үр дүнгийн төсөөллийг батлахад чиглэгдэнэ.
Түлхүүр үг
төрийн байгууллага, захиргааны байгууллага, нийтийн эрх зүйн этгээд, хувийн эрх зүйн этгээд, эмнэлэг, сургууль, музей, нийгмийн үйлчилгээний байгууллага
Бичигдсэн огноо
2021-03-23
Хуудсын тоо
89
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-09-20
Товч мэдээлэл үзсэн
235
Бүрэн эхээр нь үзсэн
3
Эшлэлийн тоо
83
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Н.Баярмаа “Монгол Улсын төрийн байгууллагын эрх зүйн байдал” (2021), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1355
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх