Бүтээлийн нэр
Захиргааны хэрийн шүүхийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ (Ашигт малтмалын маргаан)
Хэлбэр
Эрх зүйн шүүмж
Салбар
Захиргааны процессын эрх зүй, Ашигт малтмал
Бүтээлийн товч
Нэхэмжлэгч “Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх ашиглахыг хориглох тухай” хууль батлагдсанаар манай эзэмшлийн тусгай зөвшөөрлийн 15,782 гектар талбай бүхэлдээ хориглосон талбайд хамаарч, үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон...нөхөх олговор олгоогүй...тул Ашигт малтмалын тухай хуулийн заалтыг үндэслэн дүйцүүлж талбай авах эрхтэй...” гэж, хариуцагч үүнийг эс зөвшөөрч “...Засгийн газрын 2017 оны 256, 560 дугаар тогтоолуудаар нөхөх олговрын зориулалтаар 17 компанид тусгай зөвшөөрөл олгосон, үүнээс хойш...ажлын хэсэг байгуулагдаагүй...” гэж маргасан байна.

Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019.04.29-ний өдрийн 261 дугаар шийдвэрээр “Ашигт малтмалын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.13, 11 дүгээр зүйлийн 11.1.19, 26 дугаар зүйлийн 26.9 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн “Чт” ХХК-ийн эзэмшиж байсан XV-014551 дугаартай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 15,768.58 гектар талбайд дүйцүүлэн нөхөн олговрын зориулалтаар хавсралтад заасан солбицол бүхий талбайд ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзаж байгаа хариуцагчийн эс үйлдэхүйг хууль бус болохыг тогтоож, хавсралтад заасан солбицол бүхий талбайд шинээр ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохыг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргад даалгаж шийдвэрлэсэн. Уг шүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийв.
Түлхүүр үг
ашигт малтмал, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл, тусгай хэрэгцээний газар, тусгай хэрэгцээнд авах
Бичигдсэн огноо
2020-12-29
Хуудсын тоо
10
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-11-19
Товч мэдээлэл үзсэн
1613
Бүрэн эхээр нь үзсэн
99
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Э.Мөнхдаваа “Захиргааны хэрийн шүүхийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ (Ашигт малтмалын маргаан)” (2020), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1405
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх