Бүтээлийн нэр
Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалтныг ажлаас халсан, чөлөөлсөнтэй холбогдох маргааныг шүүхээр хянан шийдвэрлэх харьяаллын асуудал
Зохиогч
Алгаагийн Түвшинтулга Ганхуягийн Цэрэндэжид
Тэмдэглэл
Энэ өгүүллийг “Эрх зүй” сэтгүүлийн 2021 оны №2/54/ дугаарт нийтлүүлсэн.
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Захиргааны эрх зүй, Нийтийн алба
Бүтээлийн товч
Захиргааны хэргийн шүүх нь хүн, хуулийн этгээдээс захиргааны байгууллагын хууль бус үйл ажиллагааны улмаас зөрчигдсөн, эсхүл зөрчигдөж болзошгүй эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалуулахаар, түүнчлэн нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх эрх бүхий этгээд, хуульд заасан бол захиргааны байгууллагаас гаргасан нэхэмжлэлийн дагуу хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулдаг билээ.
Захиргааны хэргийн шүүхийн шүүн таслах ажиллагааны мэдээнээс үзэхэд төрийн албатай холбоотой маргааны эзлэх хувь харьцангуй өндөр байна. Тухайлбал, 2016 онд нийт шийдвэрлэсэн хэргийн 23.4% буюу 417, 2017 онд нийт шийдвэрлэсэн хэргийн 35,5% буюу 659, 2018 онд нийт шийдвэрлэсэн хэргийн 20.5% буюу 335, 2019 онд нийт шийдвэрлэсэн хэргийн 15,6% буюу 272, 2020 онд нийт шийдвэрлэсэн хэргийн 13.1% буюу 199 хэрэг хянан шийдвэрлэгдсэн талаар Шүүхийн судалгаа мэдээлэл сургалтын хүрээлэн мэдээлсэн байдаг. 2019 онтой харьцуулбал төрийн албаны маргаан 73 хэргээр буюу 26.8 хувиар буурсан үзүүлэлт байна.
Шүүхийн практикт шүүхээр хянан шийдвэрлэгдэж буй төрийн албаны маргааны дотор төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалтны гаргасан нэхэмжлэлээр үүссэн хэрэг маргааныг захиргааны хэргийн шүүхээс хянан шийдвэрлэсэн тохиолдол цөөнгүй байна.
Судлаачийн зүгээс энэхүү өгүүллээр төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалтны захиргааны хэргийн шүүхэд гаргасан нэхэмжлэл, захиргааны хэрэг үүсэж буй үндэслэл, хүлээн авахаас татгалзсан шүүгчийн захирамжийг хянаж буй давж заалдах шатны шүүхийн практик, хууль хэрэглээний асуудал болон шүүхээр эцэслэн шийдвэрлэж буй энэ төрлийн маргааны шийдлийг судалж, зарим санал, дүгнэлт өгөхийг зорилоо.
Түлхүүр үг
Төрийн үйлчилгээний алба, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалтан, нийтийн эрх зүйн маргааны, захиргааны хэргийн шүүх, захиргааны хэргийн харьяалал, захиргааны хэргийн шүүхээр хянан шийдвэрлэх маргааны онцлог
Бичигдсэн огноо
2021-11-26
Хуудсын тоо
13
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-01-23
Товч мэдээлэл үзсэн
928
Бүрэн эхээр нь үзсэн
15
Эшлэлийн тоо
17
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
А.Түвшинтулга Ганхуягийн Цэрэндэжид “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалтныг ажлаас халсан, чөлөөлсөнтэй холбогдох маргааныг шүүхээр хянан шийдвэрлэх харьяаллын асуудал” (2021), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1475
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

[1]Төрийн албаны тухай хуулийн (2017 он) 14 дүгээр зүйлд Төрийн үйлчилгээний албан тушаалын талаар зохицуулсан.

[2] https://shuukh.mn/single_case/804?daterange=2017-01-01%20-%202017-12-25&id=3&court_cat=3&bb=1 , сүүлд үзсэн 2021.03.26

[3] https://shuukh.mn/single_case/2226?daterange=2018-01-01%20-%202018-12-29&id=2&court_cat=3&bb=1 , сүүлд үзсэн 2021.03.26

[4]  http://www.togtool.court.gov.mn/iadmin/?menut=15&vsetwidth=1366&vsetheight=728  , сүүлд үзсэн 2021.03.26

[5] http://www.togtool.court.gov.mn/iadmin/?menut=15&vsetwidth=1366&vsetheight=728 , сүүлд үзсэн 2021.03.26

[6] http://www.togtool.court.gov.mn/iadmin/?menut=15&vsetwidth=1366&vsetheight=728 , сүүлд үзсэн 2021.03.26

[7] file:///C:/Users/Dell/Downloads/128_2019_0765_%D0%B7_2020-09-28_352.pdf , сүүлд үзсэн 2021.03.26

[8] Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч Д.Ганзориг “Захиргааны хэргийн шүүхийн харьяаллын бус” үндэслэлээр нэхэмжлэл хүлээн авахаас татгалзахад тулгамдаж буй зарим асуудал” сэдэвт өгүүллээс...

[9] Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2016 оны 7 дугаар сарын 04-ний 221/ШТ2016/0445 дугаар тогтоолоос үзнэ үү

[10] Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн2019 оны 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 221/ШТ2019/0567 дугаар тогтоолоос үзнэ үү

[11] Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн 221/ШТ2018/0676 дугаар тогтоолоос үзнэ үү

[12] Цогт Ц., “Нийтийн эрх зүй дэх зохицуулалтын арга:Захиргааны гэрээ” УБ., 1 дэх тал

[13] Одгэрэл П., “Захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги” Уб., 2016 он, 171 дэх тал

[14] Г.Банзрагч, Захиргааны процессын эрх зүй, (Уб, Мөнхийн үсэг, 2019), 125 дахь тал

[15] “Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хуулийн тайлбар” ХБНГУ-ын Хансс-Зайделийн сан, УБ., 2017 он, 174 дэх тал

[16] Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2016 он дугаар №3, 79-87 дахь тал

[17] Уранцэцэг Б., “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн хөдөлмөрийн харилцааг хамаарч судлах шинжлэх ухаантай, харьяалж зохицуулах салбартай болгоё” Удирдах эрдэм., УБ., 38 дахь тал