Бүтээлийн нэр
Захиргааны хэргийн шүүхээс өмгөөлөгчийн нийтийн өмчийг хамгаалах асуудлаар нэхэмжлэл гаргах эрхийг тодорхойлж буй байдал
Тэмдэглэл
Ковид-19 үеийн хандив, тусламжийн шилэн дансны тайлагналд холбогдох нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан захирамж, тогтоолын хүрээнд гүйцэтгэсэн болно
Хэлбэр
Гарын авлага, аргачлал
Салбар
Захиргааны процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч
Өмгөөллийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дахь хэсэгт "Өмгөөлөгч энэ хуульд заасан нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулахад нийтийн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор өөрийн нэрийн өмнөөс төрийн байгууллага, шүүхэд гомдол, нэхэмжлэл гаргах эрхтэй" гэж өмгөөлөгчид нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагааны хүрээнд өөрийн нэрийн өмнөөс нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлж нэхэмжлэл гаргах эрх олгосон.

Энэ хүрээнд өмгөөлөгч Б.Анирмаа, Б.Баялагмаа, Б.Наранцэцэг, Э.Энхцэцэг нар нь өөрийн нэрийн өмнөөс Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд Ковид-19 үеийн хандив, тусламжийн шилэн дансны тайлагналд холбогдох буюу нийтийн өмчийг хамгаалах асуудлаар нэхэмжлэл гаргасан хэдий ч нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж шийдвэрлэсэн.
Түлхүүр үг
өмгөөлөгчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа, нийтийн өмч, нийтийн эрх ашгийн өмгөөлөл
Бичигдсэн огноо
2023-01-20
Хуудсын тоо
12
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-01-21
Товч мэдээлэл үзсэн
86
Бүрэн эхээр нь үзсэн
3
Эшлэлийн тоо
2
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Өмгөөллийн Фиделитас Партнерс ХХН “Захиргааны хэргийн шүүхээс өмгөөлөгчийн нийтийн өмчийг хамгаалах асуудлаар нэхэмжлэл гаргах эрхийг тодорхойлж буй байдал” (2023), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1478
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

1. Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.4. дэх заалтад “төсвийн жилийн явцад шинээр бий болсон аливаа орлого,  эх үүсвэр,  зээл,  хандив,  тусламж,  тэдгээрээр  санхүүжүүлсэн  үйл  ажиллагааны  зарлага  нь  төсвийн бүрэлдэхүүн байх.” гэж заасан.

2. Шилэн дансны тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсэгт “Энэ хуулийн зорилт нь улс, орон нутгийн төсөв, улсын болон орон нутгийн өмчийнхөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах зорилгоор төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх  шийдвэр,  үйл  ажиллагаа  ил  тод,  нээлттэй,  ойлгомжтой  байх,  түүнд  олон  нийт  хяналт  тавих мэдээллийн тогтолцоо /цаашид "шилэн данс" гэх/-г бүрдүүлэхэд оршино.” гэж заасан.