Бүтээлийн нэр
Захиргааны эрх зүй, захиргааны процессын эрх зүйн гарын авлага
Хэлбэр
Гарын авлага & Аргачлал
Салбар
Захиргааны эрх зүй
Бүтээлийн товч
Захиргааны эрх зүй, захиргааны процессын эрх зүйн гарын авлага /сорил, бодлогын хураангуй/

Захиргааны эрх зүйн ойлголт, захиргааны эрх зүйн зарчим, захиргааны эрх зүйн эх сурвалж, хэм хэмжээ, захиргааны эрх зүйн харилцаа, төрөл, захиргааны байгууллага, захиргааны үйл ажиллагааны хэлбэр, захиргааны акт, түүний үндсэн шинж, захиргааны актын төрөл, захиргааны актыг мэдэгдэх, захиргааны актад тавигдах эрх зүйн шаардлагууд, захиргааны акт илт хууль бус болох үндэслэлүүд, захиргааны эрх зүйн гэрээ, захиргааны гэрээ илт хууль бус болох үндэслэлүүд , захиргааны хэм хэмжээний актын тухай ойлголт, захиргааны хэм хэмжээний актад тавих шаардлага, захиргааны хэм хэмжээний акт хүчин төгөлдөр болох, төлөвлөлт, захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаа, захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаанд оролцогч түүний эрх зүйн байдал, захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх
Түлхүүр үг
Захиргааны эрх зүйн ойлголт, захиргааны эрх зүйн зарчим, захиргааны эрх зүйн эх сурвалж, хэм хэмжээ, захиргааны эрх зүйн харилцаа
Бичигдсэн огноо
2023-04-19
Хуудсын тоо
94
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-10-02
Товч мэдээлэл үзсэн
828
Бүрэн эхээр нь үзсэн
49
Эшлэлийн тоо
8
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Э.Анхбаяр Г.Хонгор “Захиргааны эрх зүй, захиргааны процессын эрх зүйн гарын авлага” (2023), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1666
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх