Бүтээлийн нэр
Шударга ёс сэтгүүл, 2023 №01 (25)
Тэмдэглэл
"Шударга ёс" онол, арга зүй, мэдээллийн хагас жил тутмын цуврал сэтгүүлийн энэ дугаарыг дараах холбоосоор орж үзэх боломжтой: https://bit.ly/38Tn15g
Хэлбэр
Сэтгүүл
Салбар
Авлига, Нийтийн алба
Бүтээлийн товч
Агуулга

Тусгай нийтлэл - “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
(2023-2030)”-ийн төсөл

Илтгэл
Авлига ба эдийн засгийн өсөлтийн хамаарал - Д.Гантогтох (Монголбанкны ЭУА-ны эдийн засагч, магистр)

Судалгааны өгүүлэл
Улс төрийн хүрээн дэх авлигын цар хүрээ ба хэлбэр: Шинжээчдийн судалгаанд хийсэн шинжилгээ - О.Хатанболд (ШУА-ийн Философийн хүрээлэнгийн УТЭЗС-ын эрхлэгч, доктор (Ph.D), Ц.Бадам (АТГ-ын Судалгаа, шинжилгээний
албаны ахлах ажилтан, ахлах комиссар)

Ярилцлага
Бид нүдээ аних тоолонд хулгай хийх боломж олгож байдаг - М.Энхбадрал ("Цогц хөгжлийн үндэсний төв"-ийн гүйцэтгэх захирал, судлаач)
Түлхүүр үг
Авлига, эдийн засгийн өсөлт, Авлигын төсөөллийн индекс, хахууль, шинжээчийн үнэлгээ, ардчилсан механизм, шударга ёс, шударга байдлын хүрээ
Бичигдсэн огноо
2023-01-23
Хуудсын тоо
102
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-11-07
Товч мэдээлэл үзсэн
242
Бүрэн эхээр нь үзсэн
18
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Авлигатай тэмцэх газар “Шударга ёс сэтгүүл, 2023 №01 (25)” (2023), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1696
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх