Бүтээлийн нэр
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд мөрдөгчийн бие даасан байдлыг нэмэгдүүлэх нь
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Эрүүгийн процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч
Монгол улсын эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд Эрүүгийн хууль тогтоомжуудад багц шинэчлэлтүүдийг хийснээр дэлхий нийтийн жишигт нийцүүлэн, олон улсын гэрээ конвенц болон сайн туршлагуудаас үлгэрлэл аван Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг батлан хэрэгжүүлж байна.
Манай улс эрүүгийн эрх зүйн хөгжлийн түүхэнд мөрдөгчийн эрхийг хязгаарласаар ирсэн байх бөгөөд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг төрийн эрх бүхий байгууллагууд буюу мөрдөгч, прокурор, шүүгч удирдан явуулдгаас мөрдөгч нь анхан шатны нэгж болон хэргийн бодит байдлыг тогтоон, нотлох баримтыг цуглуулах үүргийг хүлээснээр өмнөх үеийн эрх зүйн тогтолцоон дахь хэргийг шийдвэрлэдэг эрх хэмжээг хассанаар зарчмын өөрчлөлтийг нэвтрүүлсэн билээ.
Эдүгээ хүчинтөгөлдөр үйлчилж байгаа хэм хэмжээгээр мөрдөгч нь нотлох баримтыг цуглуулах, бэхжүүлэх, хэргийн бодит байдлыг тогтоох мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулах чиг үүрэгтэй бөгөөд энэхүү чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай эрхийг мөрдөгч нарт олгосон эсэх нь эргэлзээтэй бөгөөд энэ нь хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг удаашруулж, хохирсон эрхийг сэргээн эдлүүлэхэд саад учруулж, мөрдөгчийн ажлын ачааллыг нэмж байгаа тул хэдий дэлхийн жишгээс эрс зөрөх нь зохисгүй ч энэхүү хуулийг эргэн харж мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулахад шаардлагатай хүрэлцээтэй эрхийг мөрдөгчид олгох нь зүйтэй юм.
Түлхүүр үг
мөрдөгч, мөрдөгчийн хараат бус байдал, мөрдөгчийн бие даасан байдал, хараат бус байдал
Бичигдсэн огноо
2023-09-14
Хуудсын тоо
27
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-11-13
Товч мэдээлэл үзсэн
1192
Бүрэн эхээр нь үзсэн
38
Эшлэлийн тоо
15
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Б.Дашням “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд мөрдөгчийн бие даасан байдлыг нэмэгдүүлэх нь” (2023), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1698
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

[1] Улсын дээд шүүхийн шүүгч Л.Бямбаа-Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц-илтгэлийн эмхэтгэл /2007/-Шүүхийн бие даасан шүүгчийн хараат бус байдлын тухай Үндсэн хуулийн эрх зүйн үндэслэл. 68 дахь тал

[2] Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн судалгааны тайлангийн эмхэтгэл 2017 он. 109 дүгээр тал.

[3] Х.Буянтүмэн. Монгол Улсын эрүүгийн процесс хэрэгжүүлэх мөрдөгчийн бие даасан байдлыг хангах эрх зүйн орчин. Шударга ёс сэтгүүл. 2022/01 (23). 31 дүгээр тал.

[4] Хавсралт 1.

[5] Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судалсан тайлан.

[6] Шүүх эрх мэдэл-Шүүгчийн хараат бус байдалд авлига нөлөөлөх нь. https://www.conscourt.gov.mn/?p=4535

[7] Тони Квок. Шударга ёс сэтгүүл. 2019 он №18. 95 дугаар тал.

[8] https://rb.gy/3eob9k

[9] Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль. 12.1, 12.2, 12.3 дугаар зүйл.

[10] Прокурорын байгууллагын судалгааны систем.

[11] Хавсралт 2.

[12] Х.Буянтүмэн. Монгол Улсын эрүүгийн процесс хэрэгжүүлэх мөрдөгчийн бие даасан байдлыг хангах эрх зүйн орчин. Шударга ёс сэтгүүл. 2022 он №23. 33 дугаар тал.

[13] Хавсралт 3

[14] Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.3 дугаар зүйл.

[15] Профессор, доктор Петeр Казиске, Аугсбургийн их сургууль. Эрх мэдлийн хуваарилалт: Гүйцэтгэх эрх мэдэл ба шүүхийн хяналт