Бүтээлийн нэр
Сонгуулийн холимог тогтолцооны суудал хуваарилалтыг Үндсэн хуульд тусгахтай холбоотой эрх зүйн асуудал
Тэмдэглэл
Б.Чимидийн нэрэмжит XV дах удаагийн “Үндсэн хууль ба үндсэн хуульчилсан хууль гэх асуудал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний шилдэг илтгэлийн уралдааны оюутны ангилалын хоёрдугаар шатанд хэлэлцүүлсэн, Гутгаар байрын шагналт бүтээл. 2024 он
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Үндсэн хуулийн эрх зүй, Сонгуулийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Үндсэн хуулийн бус асуудлыг Үндсэн хуульд оруулахаас урьтаж органик хууль болон бусад хуулиар хуульчилж болох арга замыг эрэлхийлснээр Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах асуудал илүү бодитой болохоос гадна Үндсэн хуулийн жинхэнэ чадамжийг гаргаж ирнэ. Үүнийг сонгуулийн холимог тогтолцоонд хэрхэн шууд болон хувь тэнцүүлэх аргаар суудал хуваарилахыг Үндсэн хуульд шууд заах нь буруу бөгөөд органик хуулийн зохицуулалтыг бий болгож зохицуулах шаардлагатай гэх агуулгаар толилуулна. Мөн суудал хуваарилалт нь Үндсэн хуулиар зохицуулах зүйл биш гэдгийг харуулна.
Сонгууль бол иргэд төрийн эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх чухал асуудал бөгөөд үүнийг Үндсэн хуулийг тогтвортой хадгалахын зэрэгцээ түүнд нийцүүлэн органик хуулиар зохицуулах боломж байгаа төдийгүй зайлшгүй Үндсэн хуульд хуульчлах шаардлагагүй. Харин органик хуулийн зохицуулалтыг бий болгож хууль тогтоогчдын тодорхой босго тавьж энгийн хууль тогтоомжоос илүү тогтвортой хуульчлах боломжтой.
Түлхүүр үг
Үндсэн хууль, Үндсэн хуульчилсан хууль, Органик хууль, Сонгуулийн холимог тогтолцооны суудал хуваарилалт, суудлын харьцаа, Үндсэн хуулийн эрх зүй, Сонгуулийн холимог тогтолцоо, Сонгуулийн эрх зүй, Сонгуулийн систем, Сонгуулийн тогтолцоо
Бичигдсэн огноо
2024-02-02
Хуудсын тоо
11
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-02-07
Товч мэдээлэл үзсэн
414
Бүрэн эхээр нь үзсэн
14
Эшлэлийн тоо
26
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Б.Анхбат “Сонгуулийн холимог тогтолцооны суудал хуваарилалтыг Үндсэн хуульд тусгахтай холбоотой эрх зүйн асуудал” (2024), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1892
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

●     Б. Чимид. “Үндсэн Хуулийн Үзэл Баримтлал” Нийтлэг асуудал (Нэгдүгээр дэвтэр). 2004 он.

●     Б. Чимид. “Үндсэн хуулийн мэдлэг”. 2008 он.

●     Б. Чимид. “Үндсэн хуулийг дээдлэн шүтэх ёс”. Улаанбаатар хот. 2006 он.

●     Д. Гангабаатар. “Үндсэн Хуулийн Эрх Зүй”. 2019 он.

●     Н. Лүндэндорж. Jurisprudence Эрх зүйн судлал: Философи, Онол. 2011 он.

●     С. Нарангэрэл. “Монголын эрх зүйн эх толь бичиг” 4-р хэвлэлт. 2015 он.

●     Монгол Улсын Үндсэн хууль. 1992 он

●     О. Мөнхсайхан. “Хууль дээдлэх ёс: Ерөнхий хандлага ба Монгол”. Эрх зүй сэтгүүл. 2020№4. Цуврал 52.

●     О. Мөнхсайхан. “Монгол Улсын Үндсэн хуулиар сонгуулийн холимог тогтолцоог хориглоогүй”. Эрх зүй сэтгүүл 2016 он №2. Цуврал 34.

●     З. Янжиндулам. “ОРГАНИК ХУУЛИЙГ МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬД ТУСГАЙЛАН ЗОХИЦУУЛАХ ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА”. Бакалаврын судалгааны ажил. 2023 он.

●     Эндрю Эллис. “Сонгуулийн Холимог Тогтолцоо: Онол Практик”. 2023 он. https://www.idea.int/sites/default/files/publications/mixed-electoral-system-design-and-pratice-MN.pdf

●     Азийн сан. Монгол улсын сонгууль 1999-2021 эмхэтгэл. 2023 он. https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2023/04/Mongolia_МОНГОЛ-УЛСЫН-СОНГУУЛЬ_Elections-in-Mongolia.pdf

●     Д.Ноолен. “Монгол Улсын сонгуулийн тогтолцооны шинэтгэл” Бодлогын баримт бичиг, Фридрих Эбертын сан. 2009 он

●     А.Алтанзул. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тогтолцоо: урт хугацааны хөгжлийн бодлого. Судалгааны тайлангийн төсөл. 2021 он

●     Э.Гэрэлт-Од. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тогтолцооны улс төр, эрх зүйн түүхэн шинжилгээ 1992-2020. Судалгааны тайлангийн төсөл.      2021 он.

●     П. Улаанхүү, УБХ-ын хуралдааны тэмдэглэл 1991.10.15: 57, 87-88, Монгол Улсын Үндсэн хуулийг боловсруулж, хэлэлцэн баталсан талаарх архивын сан 1.0 (CD) дотор, УБ: ХБНГУ-ын Ханс Зайдел сан, 2007 он.  (Дам ишлэв: О. Мөнхсайхан. “Монгол Улсын Үндсэн хуулиар сонгуулийн холимог тогтолцоог хориглоогүй”. Эрх зүй сэтгүүл 2016 он №2. Цуврал 34. 4 дэх тал)

●     УИХ э. Д. Банзрагч, Ц. Намсрай. Үндсэн Хуулийн Цэц. Дүгнэлт 05. Сонгуулийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалт, 120 дугаар зүйлийн 120.3 дахь хэсэг Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай. 2016 оны 04 сарын 22 https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=11847

●     Холбооны Бүгд Найрамдах Герман улсын Үндсэн хууль. 1949 он https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html

●     Холбооны Бүгд Найрамдах Герман улсын Сонгуулийн тухай хууль. 1993 он https://www.bundeswahlleiterin.de/en/dam/jcr/4ff317c1-041f-4ba7-bbbf-1e5dc45097b3/bundeswahlgesetz_engl.pdf

●     Унгар улсын Үндсэн хууль. 2011 он. https://www.parlament.hu/documents/125505/138409/Fundamental+law/73811993-c377-428d-9808-ee03d6fb8178

●     Унгар улсын парламентын гишүүний сонгуулийн тухай хууль. 2011 он.

https://legislationline.org/sites/default/files/documents/cb/Hungary_Act_Elections_Members_Parliament_2011_as_of_2014_en.pdf

●     Унгар улсын парламентын гишүүний сонгуулийн тухай хууль. 1989 он. https://legislationline.org/taxonomy/term/13110

●     Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Үндсэн хууль. 1987 он. https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=1

●     Бүгд Найрамдах Солонгос улсын төрийн албан тушаалын сонгуулийн тухай хууль. 2016 он. https://elaw.klri.re.kr/eng_service/%20lawView.do?hseq=38405&lang=ENG

●     Election Glossary

https://www.bundeswahlleiterin.de/en/service/glossar/l/landesliste.html

●     Francis DELPEREE.  “Meaning of the Law”. EU-UNDP project”. 12 дахь тал https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/ua/paper-meaning-of-law-EN.pdf