Бүтээлийн нэр
Үндсэн хуулийн Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийн үндсэн эрхийг хянан шийдвэрлэх хуулийн төслийн үндэслэл, Үндсэн хуулийн Цэцийн шийдвэрийн хууль ёсны ба үндэслэлтэй байх асуудалд хууль зүйн техникийн үүднээс авч үзэх нь
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Үндсэн хуулийн процесс
Бүтээлийн товч
Үндсэн хуулийн Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийн зарим заалтад үндсэн хуулийн процессын эрх зүйн онцлог, чиг хандлагаар, одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хуулийн тодорхой зүйл заалт, Үндсэн хуулийн Цэцийн шийдвэр буюу практик, Үндсэн хуулийн эрх зүйн салбарын гадаад, дотоодын эрдэмтдийн үзэл бодол, санал, харьцуулсан судлал зэрэгт тулгуурлан Үндсэн эрхийн маргааныг Цэцэд хянан шийдвэрлэх хуулийн төслийн үндсэн эрх, тэдгээртэй адилтгах эрхийг хянан шийдвэрлэх төслийн зохицуулалтыг Үндсэн хууль, түүний эрх зүйн шинжлэх ухааны үүднээс хандсан өөр өөр байр суурийг онцолж, Үндсэн хуулийн Цэцийн шийдвэрийн хууль ёсны, үндэслэлтэй байх асуудалд хууль зүйн техникийн шүүхийн шийдвэр хууль ёсны байх зарим шаардлагын үүднээс мөн одоо хүчин төгөлдөр Үндсэн хуулийн Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухайн заалтын зохицуулалтад нь дүгнэлт хийж бусад процессын холбогдох зохицуулалттай харьцуулан авч үзэж Үндсэн хуулийн Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийг сайжруулахад бага ч гэсэн тус дөхөм болно гэж энэхүү цувралаа танилцуулж байна.
Түлхүүр үг
Үндсэн эрх, адилтгах эрх, шууд ба далд хязгаарлалт, халдлага, хуулийн тодорхой бус байдал, хоёрдмол байдал, үндсэн эрх зөрчсөн хэвээр , хууль ёсны, үндэслэлтэй байх.
Бичигдсэн огноо
2024-05-03
Хуудсын тоо
13
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-05-16
Товч мэдээлэл үзсэн
295
Бүрэн эхээр нь үзсэн
7
Эшлэлийн тоо
16
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Х.Одонтуяа “Үндсэн хуулийн Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийн үндсэн эрхийг хянан шийдвэрлэх хуулийн төслийн үндэслэл, Үндсэн хуулийн Цэцийн шийдвэрийн хууль ёсны ба үндэслэлтэй байх асуудалд хууль зүйн техникийн үүднээс авч үзэх нь” (2024), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/2006
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

[1] А. Бямбажаргал.Үндсэн хуулийн шүүхээр үндсэн эрхийг хамгаалах арга зам. Эрх зүй сэтгүүл. 2016

[2] Н.Лүндэндорж. Монгол Улсын Үндсэн хууль.Шинжлэх ухааны тайлбар. УБ. 2022.

[3] Хуульчдын холбоо. Үндсэн хуулийн хороо. Иргэдээс Үндсэн хуулийн цэцэд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын байдал ба төрийн байгууллагын үйл ажиллагаан дахь Үндсэн хуулийн зөрчил. УБ. 2023

[4] Мавчич, А. Үндсэн хуулийн хяналт. УБ.2019

[5] Кашанина.Т.В. Хууль зүйн техник. УБ. 2016

[6] Үндсэн хуулийн хүрээлэн. ХБНГУ-ын холбооны Үндсэн хуулийн шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхтгэл: Үндсэн эрх. УБ. 2023

[7] Ц.Сарантуяа. Бодлого бодох арга зүй. УБ.2014.

[8] J. P. M. (1989). “ why Constitutional Theory Matters to Constitutional Practice “. 727.

[9] Rights, C. o. (2023). Practical Guide .

[10] The Dilemmas of Constitutional Court and the Case for a new Design of Kelsenian Institutions. (2020). Springer Link, 617-655.

[11 ] Т.Алтангэрэл: Цэц одоогийнх шиг, хийсвэр хяналт хэрэгжүүлбэл Үндсэн хууль ард түмний хууль болж чадахгүй (legaldata.mn)

[12] journal, G. L. (2021). The Human Right to Sexual Autonomy. https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/human-right-to-sexual-autonomy/2BF21459B1E4F82DA0E133273D5601B0 .

[13] Council of Europe / European Court of Human Rights, 2. (2014). admissibility_guide_eng (coe.int). Wolf Legal Publisher.

[14]  (n.d.). Retrieved from https://www.trends.mn/n/5941 .

[15] Сонгуулийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалт, 120 дугаар зүйлийн 120.3 дахь хэсэг Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай (legalinfo.mn)

[16] Алтангэрэл. Т. Үндсэн эрхийн маргаан хянан шийдвэрлэх нь : ХБНГУ-ын туршлага . Үндсэн хуулийн хяналтыг боловсронгуй болгох нь