Бүтээлийн нэр
ӨӨРӨӨ ЖОЛООДЛОГОТОЙ АВТОМАШИН БА ГЭМ ХОР УЧРУУЛСНААС ҮҮСЭХ ҮҮРГИЙН ЭРХ ЗҮЙ: ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
Хэлбэр
Бакалаврын ажил
Салбар
Иргэний эрх зүй
Бүтээлийн товч
Энэхүү судалгааны ажил нь өөрөө жолоодлоготой автомашины чиг үүрэг, ач холбогдлоос илүүтэй гэм хорын хариуцлагын онолууд хэрхэн автономи машины осолд хэрэглэгдэх болон бусад улс орнуудад хууль эрх зүйн хүрээнд хариуцлагыг хэрхэн ногдуулж буй тухай судална. Тухайлбал, өөрөө жолоодлоготой автомашин автомат тохиргоо нь дээр байх үед осол гарвал, өөрөө жолоодлоготой автомашины өмчлөгч, эзэмшигч, жолооч эсвэл үйлдвэрлэгчийн хэн нь хариуцлага хүлээх вэ? Гэдэг эрх зүйн асуудлыг шийдвэрлэсний дараа улс орнууд техник технологийн дэвшил хөгжлийг нэвтрүүлж байна.
Иймд улс орнуудын туршлагыг харьцуулан судалсны үндсэн дээр Монгол улсын иргэний хуулийн гэм хорын эрх зүй өөрөө жолоодлоготой автомашины ослын улмаас бий болох гэм хорын хариуцлагын асуудлыг тодорхойлох боломж бий эсэхэд дүн шинжилгээ хийх хэрэгтэй.
Түлхүүр үг
Өөрөө жолоодлоготой автомашин, Жолоочгүй автомашин, Self-Driving cars, Autonomous Vehicle
Бичигдсэн огноо
2024-05-17
Хуудсын тоо
55
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-06-26
Товч мэдээлэл үзсэн
306
Бүрэн эхээр нь үзсэн
13
Эшлэлийн тоо
84
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Б.Оюундэлгэр “ӨӨРӨӨ ЖОЛООДЛОГОТОЙ АВТОМАШИН БА ГЭМ ХОР УЧРУУЛСНААС ҮҮСЭХ ҮҮРГИЙН ЭРХ ЗҮЙ: ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА” (2024), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/2043
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

Монгол хэл дээр:

      I.         Эрх зүйн акт 

1.    Монгол Улсын Иргэний хууль, 2002 он. 

2.    Автотээврийн тухай хууль, 1999 он. 

3.    Замын Хөдөлгөөний Аюулгүй байдлын тухай хууль, 2015 он. 

4.    Жолоочийн даатгалын тухай хууль, 2011 он. 

5.    Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, 2003.

    II.         Судалгааны тайлан, өгүүлэл, илтгэлийн эмхэтгэл: 

1.    Эрик Хилгендорф, “Эрх зүй ба Автомат машин: Тулгамдсан асуудлууд”, Эрх зүй сэтгүүл №1, 2023 он. 

2.    Н.Норовсамбуу, Р.Пүрэвбаатар, “Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүссэн гэм хорыг арилгах зохицуулалтын талаарх судалгаа, шүүхийн шийдвэрт хийх хөндлөнгийн шинжилгээ”, өгүүлэл 2020 он. 

3.    Р.Пүрэвбаатар, “Иргэний хуулийн 497 дугаар зүйлийг нотлох үүргийн онолын үүднээс тайлбарлах нь”, шүүх эрх мэдэл сэтгүүл 2018 он. 

4.    Ж.Оюунтунгалаг, “Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүссэн гэм хорыг арилгах эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа” өгүүлэл 2017 он. 

5.    Доржпалам.Х., “Иргэний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал”, өгүүлэл 2012 он. 

6.    Оюунтунгалаг.Ж., “Гэм хорын тусгай төрөл: Эзэмшигчийн хариуцлага”, өгүүлэл., 2017 он. 

7.    Банзрагч.Л., “Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүссэн гэм хорыг арилгах”, эрх зүйн шүүмж, 2022 он. 

8.    Ариунжаргал.Ц., “Иргэний хуулийн 512 дугаар зүйлд холбогдох онолын асуудал харьцуулсан эрх зүйн судалгаа”, судалгааны ажил, 2021 он. 

9.     Амгаланбаатар.Л., “Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын улмаас учирсан гэм хорын эрх зүйн онолын асуудал, хууль хэрэглээ”, судалгааны ажил, УБ., 2018 он. 

   III.         Ном, сурах бичиг, тайлбар толь: 

1.    Монгол Улсын Дээд Шүүх, “Монгол Улсын Иргэний Хуулийн тайлбар (гэрээний бус үүрэг)”, УБ., 2016 он. 

2.    Нарангэрэл.С., “Монголын эрх зүйн эх толь бичиг”, УБ., 2015 он. 

3.    Нарангэрэл.С., “Хууль зүйн толь бичиг”, УБ., 1994 он.

4.    Тамир.Б., “Бүтээгдэхүүний доголдлоос үүсэх хариуцлага”, УБ., 2021 он. 

5.    Буянхишиг.Б., “Иргэний эрх зүйн тусгай анги”, 3 дахь хэвлэл, УБ., 2013 он. 

Гадаад хэл дээр: 

1.    Martin Ebert, “Civil liability for autonomous vehicles in Germany” article, 2022. 

2.    Ven A.Beiker, Ryan Calo, “Legal aspects of autonomous driving”, article 2022. 

3.    Jeffrey K. Gurney, “Sue my car not me: Products liability and accidents involving autonomous vehicles” article, 2014. 

4.    Brittany Eastman, Shay Collins, Ryan Jones, “A Comparative Look at Various Countries’ Legal Regimes Governing Automated Vehicles” article 2023. 

5.    Michael A. Heldeweg, Dasom Lee, “The past, the present and potential future of autonomous vehicles in the EU and USA” article, 2021. 

6.    Dorian G.Minond, “Liability Issues with Autonomous Vehicles: Current Uncertainty and Future Solutions” article, 2023. 

7.    Phillip Morgan, “Tort Liability and Autonomous Systems Accidents – Challenges and Future Developments” article, 2023. 

8.    Taylor K. Hainley, “National Regulatory Framework for Autonomous Vehicles: Why The United States must look abroad to find answers” article, 2024. 

9.    Antonios E. Kouroutakis, “Autonomous Vehicles; Regulatory Challenges and the Response from UK and Germany” article, 2019. 

10. Francesco Paolo Patti, “The European Road to Autonomous Vehicles” article, 2019. 

11.  Philip Hacker, “The European AI Liability Directives” article, 2023. 

12.  Bc. Stela Kostalova, “The German perspective on the development of Automated Vehicles” article, 2023. 

13. Tina Sever, Giuseppe Contissa, “Automated driving regulations – where are we now?”, article 2024. 

14. Azise-Oumar Daillo, Mathilde Moliner, “Implications of Three Autonomous Mobility Scenarios:Comparison between Lyon, France and Montreal, Canada” article, 2023. 

Ашигласан вэб сайтууд: 

1.    https://www.ssrn.com/index.cfm/en/

2.    https://scholar.google.com

3.    https://www.cambridge.org/core/login?utm_source=hootsuite&utm_medium=facebook&utm_campaign=ATQ_IOC_SocSci_LST_SUE_APR24&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3-fjqzXBLLxkU8nlwWixMZOh2nZFpOj1XnwCossTrZQ1nNRtUALrn6bM0_aem_AcTeKSb-AmLuU1Gx5y2Lx-kPeV38qbGBG-aB3IHbDAcAu094nIV4a3C_uBXBlmKicS3S971xe3VJOutChy7plcLI