Бүтээлийн нэр
Гэр бүлийн эрх зүй дэх гэрээ
Хэлбэр
Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Салбар
Гэр бүл
Бүтээлийн товч
Монгол Улсын Гэр бүлийн тухай хуулиар дараах эрх зүйн харилцааг талууд гэрээгээр зохицуулах боломжтой байхаар тусган хуульчилж өгсөн. Үүнд:
1/ Гэрлэгчдийн хөрөнгийн эрхтэй холбогдох харилцаа;
2/ Тэжээн тэтгэх асуудалтай холбогдох харилцаа;
3/ Эрсдэлт нөхцөлд буй хүүхдийг гэр бүлдээ авч асран хүмүүжүүлэх асуудалтай холбогдох харилцаа зэрэг болно.
Эдгээр асуудалтай холбогдуулан үүссэн эрх зүйн харилцааг шийдвэрлэх хүрээнд талууд гэрээ байгуулан харилцан тохиролцох эрх зүйн боломжийг хуулиар олгосон хэдий ч нарийвчлан зохицуулсан зохицуулалт үгүй нь тэдгээрийг илүү боловсронгуй байдлаар тусгайлан зохицуулах шаардлага буйг илтгэж байна.
Энэхүү судалгааны ажил нь:
- Гэр бүлийн эрх зүй дэх гэрээний төрөл тус бүрийн ойлголт, онцлог, ач холбогдол;
- Гэр бүлийн эрх зүй дэх гэрээ /Монгол Улсын хууль тогтоомжоор зохицуулсан байдал, гадаад улсуудын эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулалт/;
- Эдгээр гэрээний хэрэгжилт Монгол Улсад ямар түвшинд байгаа талаарх практик судалгаа зэрэг агуулгыг хамарсан болно.
Түлхүүр үг
Гэр бүлийн эрх зүй, гэрээ, гэрлэлтийн гэрээ, тэжээн тэтгэх гэрээ, хүүхэд асран хүмүүжүүлэх гэрээ
Бичигдсэн огноо
2017.05.31
Хуудсын тоо
54
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2018-01-12
Товч мэдээлэл үзсэн
10827
Бүрэн эхээр нь үзсэн
1555
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх