Бүтээлийн нэр
Нийтийг хамарсан арга хэмжээний үед гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд инноваци нэвтрүүлэх нь
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Захиргаа
Бүтээлийн товч
Энэхүү илтгэлд цагдаагийн байгууллагаас нийтийг хамарсан арга хэмжээний үед иргэд, олон нийтийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудлыг аюулгүй байдлын ерөнхий ойлголтод тулгуурлаж инновацийг нэвтрүүлэхээр зорьсон билээ. Тиймээс гадаад, дотоодын эрдэмтэн судлаачдын онолын үзэл баримтлалыг харьцуулан үзээд нэгдүгээрт, нийтийг хамарсан арга хэмжээний үед иргэд, олон нийтийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь аюулгүй байдлыг хангах гол үндэс, хоёрдугаарт, нийтийг хамарсан арга хэмжээний үеийн хамгаалалтын төлөвлөгөөний ач холбогдлыг тодорхойлох, гуравдугаарт, нийтийг хамарсан арга хэмжээний үеийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга зам, дөрөвдүгээрт, нийтийг хамарсан арга хэмжээний үеийн аюулгүй байдлыг хангах үнэлгээний шалгуур зэргийг тодорхойлохыг хичээлээ.
Түлхүүр үг
нийтийг хамарсан арга хэмжээ, хамгаалалтын төлөвлөгөө, эрсдэлийн үнэлгээ, үнэлгээний шалгуур
Бичигдсэн огноо
2018.05.08
Хуудсын тоо
10
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2018-10-30
Товч мэдээлэл үзсэн
3396
Бүрэн эхээр нь үзсэн
86
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх