Бүтээлийн нэр
ШҮҮХИЙН БУС ЖУРМААР ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ
Бүтээлийн хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал
Эрх зүйн бусад асуудал
Бүтээлийн дэд ангилал
Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа
Бүтээлийн товч
Шүүхийн бус эвлэрүүлэн зуучлал буюу төрийн болон төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоо дахь эвлэрүүлэн зуучлалд эвлэрлийн гэрээний нэг тал үүргээ биелүүлэгүй тохиолдолд албадан үүргийг биелүүлэх боломжгүй байдаг нь шүүхийн бус журмаар эвлэрүүлэн зуучлах төвд хандах байдлыг бууруулах асуудал болж байна. Эвлэрүүлэн зуучлах тухай хуулиар төрийн болон төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоо дахь эвлэрлийн гэрээгээ биелүүлээгүйгээс үүссэн маргааныг дахин шүүхэд хандаж хэрэг үүсгэхээр заасан. Харин шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид хандсан тохиолдолд ИХШХШтХ-д зааснаар шүүгчээр баталгаажуулж шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад хандаж албадан биелүүлэх боломжыг олгосон зохицуулалт нь хүмүүс илүү шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлалд хандах нөхцөлийг бүрдүүлсэн, эвлэрүүлэн зуучлагчийн адилхан дэмжлэгийг авсан талуудын эвлэрлийн гэрээ нь өөр өөр үр дагавар авчрах нь тэгш бус, шударга бус үр дагаварт хүргэж байна. Иймд шүүхийн бус журмаар эвлэрүүлэн зуучилсан эвлэрлийн гэрээг хэрхэн гүйцэтгэх аргыг харьцуулсан судалгаа хийх замаар асуудалд гарц хайна.
Түлхүүр үг
шүүхийн бус журмаар эвлэрүүлэн зуучлах
Бичигдсэн огноо
2018.05.30
Хуудсын тоо
13
Хэл
Монгол
Үнэ
Үнэгүй
Байршуулсан огноо
2019-01-16
Товч мэдээлэл үзсэн
1238
Бүрэн эхээр нь үзсэн
69
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Та өөрийн хийсэн судалгааны бүтээлээ манай цахим хуудсанд байршуулж Монгол Улсын хууль зүйн шинжлэх ухааны хөгжилд хувь нэмрээ оруулна уу.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn