Бүтээлийн нэр
Монгол Улс дахь хүний эрх , эрх чөлөөний байдлын тухай илтгэл 2002
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
1.ГАРЧИГ
2.МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ ТОГТООЛ
3.ӨМНӨХ ҮГ

4.НЭГ.ХҮНИЙ ХУВИЙН ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ
1.1 Амьд явах эрх
1.2 Халдашгүй чөлөөтэй байх эрх
1.3 Шүүхэд гомдол гаргах эрх
1.4 Бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлөх эрх
1.5 Өөрийн болон гэр бүлийн гишүүд, эцэг эх, үр хүүхдийнхээ эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрх
1.6 Өөрийгээ өмгөөлөх, хууль зүйн туслалцаа авах эрх
1.7 Нотлох баримтыг шалгуулах эрх
1.8 Шударга шүүхээр шүүлгэх эрх
1.9 Шүүх ажиллагаанд биеэр оролцох эрх
1.10 Шүүхийн шийдвэрийг давж заалдах эрх
1.11 Уучлал хүсэх эрх
1.12 Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө
1.13 Улсынхаа нутаг дэвсгэрт чөлөөтэй зорчих эрх
1.14 Түр буюу байнга оршин суух газраа сонгох эрх
1.15 Гадаад явах, оршин суух, эх орондоо буцаж ирэх эрх

ХОЁР. ХҮНИЙ УЛС ТӨРИЙН ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ
2.1 Төрийг удирдах хэрэгт оролцох эрх
2.2 Нам олон нийтийн байгууллага байгуулах, сайн дураараа эвлэлдэн нэгдэх эрх
2.3 Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэгш эрх
2.4 Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх эрх
2.5 Итгэл үнэмшилтэй байх, мэдээлэл хайх, хүлээн авах, үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх, тайван жагсаал цуглаан хийх эрх, эрх чөлөө

ГУРАВ. ХҮНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРХИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ
3.1 Эд хөрөнгө шударгаар олж авах, эзэмших, өмчлөх эрх
3.2 Аж ахуй эрхлэх эрх
3.3 Зохиол бүтээл туурвих, түүнийхээ үр шимийг хүртэх эрх
3.4 Хөдөлмөрлөх эрхийн төлөв байдал

ДӨРӨВ. ХҮНИЙ НИЙГЭМ СОЁЛЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ
4.1 Нийгэм хангамжийн эрх
4.2 Эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх
4.3 Сурч боловсрох эрх

ХАВСРАЛТ
1. МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН 2002 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2. МОНГОЛЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
3. МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
Түлхүүр үг
Амьд явах эрх, Халдашгүй чөлөөтэй байх эрх, Шүүхэд гомдол гаргах эрх, Бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлөх эрх, Өөрийн болон гэр бүлийн гишүүд, эцэг эх, үр хүүхдийнхээ эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрх, Өөрийгээ өмгөөлөх, хууль зүйн туслалцаа авах эрх, Нотлох баримтыг шалгуулах эрх, Шударга шүүхээр шүүлгэх эрх, Шүүх ажиллагаанд биеэр оролцох эрх, Шүүхийн шийдвэрийг давж заалдах эрх, Уучлал хүсэх эрх, Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө, Улсынхаа нутаг дэвсгэрт чөлөөтэй зорчих эрх, Түр буюу байнга оршин суух газраа сонгох эрх, Гадаад явах, оршин суух, эх орондоо буцаж ирэх эрх
Бичигдсэн огноо
2002-02-11
Хуудсын тоо
104
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-03-20
Товч мэдээлэл үзсэн
3458
Бүрэн эхээр нь үзсэн
190
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Хүний эрхийн Үндэсний Комисс “Монгол Улс дахь хүний эрх , эрх чөлөөний байдлын тухай илтгэл 2002” (2002), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/480
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх