Бүтээлийн нэр
МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТУХАЙ ИЛТГЭЛ 2003
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
Агуулга
Нэг. Нийгмийн эмзэг бүлгийн эрхийн төлөв байдал
1.1. Хүүхдийн эрхийн төлөв байдал
1.2. Тахир дутуу хүний эрхийн төлөв байдал
1.3. Нэн ядуу иргэдийн эрхийн төлөв байдал

Хоёр. Зарим эрхийн хэрэгжилтийн байдал
2.1. Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхийн хэрэгжилт
2.2. Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжид заасан эрхийн хэрэгжилт

Гурав. Хүний эрхийн өнөөгийн анхаарал татаж буй зарим асуудал
3.1. Хуулийн зарим байгууллагын үйл ажиллагаа ба хүний эрх
3.2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа ба хүний эрх
3.3. Хууль тогтоомж ба хүний эрх
3.4. Хүний эрхийн олон улсын гэрээний хэрэгжилт
3.5. Яам, газруудын нийтээр дагаж мөрдөх тушаал, шийдвэр ба хүний эрх
3.6. Төрийн байгууллагын албан хаагчдын ажлыг дүгнэх журам, шалгуур үзүүлэлтүүд
3.7. Төлбөр хураамж ба хүний эрх
3.8. Авилгал ба хүний эрх
3.9. Эмэгтэйчүүдийг хил дамжуулан худалдах гэмт хэрэг
3.10. Гадаадад хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийн эрхийн төлөв байдал

Дүгнэлт, санал, зөвлөмж
Түлхүүр үг
Нийгмийн эмзэг бүлгийн эрхийн төлөв байдал, Хүүхдийн эрхийн төлөв байдал, тахир дутуу хүний эрхийн төлөв байдал, Нэн ядуу иргэдийн эрхийн төлөв байдал, Зарим эрхийн хэрэгжилтийн байдал, Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхийн хэрэгжилт, хөдөлмөрийн хууль тогтоомжид заасан эрхийн хэрэгжилт хүний эрхийн өнөөгийн анхаарал татаж буй зарим асуудал, Хуулийн зарим байгууллагын үйл ажиллагаа ба хүний эрх, Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа ба хүний эрх, Хууль тогтоомж ба хүний эрх, Хүний эрхийн олон улсын гэрээний хэрэгжилт, Яам, газруудын нийтээр дагаж мөрдөх тушаал, шийдвэр ба хүний эрх, Төрийн байгууллагын албан хаагчдын ажлыг дүгнэх журам, шалгуур үзүүлэлтүүд, Төлбөр хураамж ба хүний эрх, Авилгал ба хүний эрх, Эмэгтэйчүүдийг хил дамжуулан худалдах гэмт хэрэг, Гадаадад хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийн эрхийн төлөв байдал
Бичигдсэн огноо
2003
Хуудсын тоо
65
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-03-20
Товч мэдээлэл үзсэн
2734
Бүрэн эхээр нь үзсэн
59
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх