Бүтээлийн нэр
Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний тухай илтгэл 2006
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ЭРҮҮ ШҮҮЛТ БА ХҮНИЙ ЭРХ
1.1. Эрүүдэн шүүхийг хориглосон олон улсын гэрээ, конвенци ба үндэсний хууль тогтоомж
1.2. Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар харьцах, шийтгэхийн илрэлүүд
1.3. Баривчлах, урьдчилан хорих байрны нөхцөл эрүү шүүлттэй холбогдох нь
1.4. Эрүүдэн шүүх болон хэрцгий, хүнлэг бусаар харьцах,
шийтгэхээс урьдчилан сэргийлэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлс
1.5. Дүгнэлт, үнэлгээ
1.6. Санал, зөвлөмж

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.
ЭВЛЭЛДЭН НЭГДЭХ, БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ, ХАМТЫН ГЭРЭЭ, ХЭЛЭЛЦЭЭР ХИЙХ ЭРХИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ
2.1. Эвлэлдэн нэгдэх, байгууллага байгуулах эрхийг баталгаажуулсан олон улсын гэрээ, конвенци ба үндэсний хууль тогтоомж, тэдгээрийн уялдаа
2.2. Үйлдвэрчний эвлэлд эвлэлдэн нэгдэх ба ҮЭ-ийн байгууллага байгуулах эрхийн хэрэгжилт
2.3. Ажил олгогчдын эвлэлдэн нэгдэж, байгууллага байгуулах эрхийн байдал
2.4. Албан бус салбарт хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн эвлэлдэн нэгдэх эрхийн
2.5. Хамтын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах эрхийн төлөв байдал
2.6. Санал, зөвлөмж
Товчилсон үгийн тайлал

НҮБ-ЫН ЭРҮҮ ШҮҮЛТИЙН АСУУДЛААРХИ ТУСГАЙ ИЛТГЭГЧ МАНФРЭД НОВАКИЙН МУ-Д АЖИЛЛАСАН ТУХАЙ ИЛТГЭЛ
Түлхүүр үг
Эрүүдэн шүүхийг хориглосон олон улсын гэрээ, конвенци ба үндэсний хууль тогтоомж, Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар харьцах, шийтгэхийн илрэлүүд, Баривчлах, урьдчилан хорих байрны нөхцөл эрүү шүүлттэй холбогдох нь, Эрүүдэн шүүх болон хэрцгий, хүнлэг бусаар харьцах, шийтгэхээс урьдчилан сэргийлэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлс
Бичигдсэн огноо
2006-02-10
Хуудсын тоо
92
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-03-26
Товч мэдээлэл үзсэн
2889
Бүрэн эхээр нь үзсэн
32
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Хүний эрхийн Үндэсний Комисс “Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний тухай илтгэл 2006” (2006), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/487
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх