Бүтээлийн нэр
Газрын тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалын зарим асуудал: Иргэний хууль ба Газрын тухай хууль
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Иргэн, Газар
Бүтээлийн товч
Газар буюу үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй байх явдал нь хүний эд хөрөнгийн болон түүнтэй холбоотой бусад эрх хэрэгжих, цаашилбал Үндсэн хуулиар олгогдсон эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, өмчтэй байх эрх бодитой хэрэгжих суурь нөхцөл болно. Газар нь өөрөө аливаа улс үндэстний түүх соёл, аж амьдралын өвөрмөц ахуйгаа авч үлдэх суурь болдгийн хувьд шинжлэх ухааны олон салбар энэхүү ухагдахууныг өөр өөрийн өнцгөөс судлан хөгжүүлж байна. Эрх зүйн шинжлэх ухааны хувьд газар нь нийтийн болон хувийн эрх зүйн аль ч салбарын судлагдахуун болдог.

Манай улсын хувьд эрх зүйн энэ хоёр салбар газрын харилцааг зохицуулахдаа өөр хоорондоо харилцан шүтэлцээтэй байх чанар алдагдсанаас газрын эрх зүйн үндсэн эх сурвалж болох Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Газрын тухай хууль, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль, Газрын хэвлийн тухай хууль, Ашигт малтмалын тухай хууль, Газартай холбоотой бусад багц хуулиуд болох Усны тухай, Ойн тухай зэрэг хуулиуд, тэдгээрт нийцэн батлагдах ёстой дүрэм журмын нэгдсэн байдал алдагджээ. Энэ нь иргэний өмчлөх эрхэд ноцтой хохирол учруулах, цаашилбал хот төлөвлөлт, хөдөө, орон нутгийн хөгжлийн бодлогод сөргөөр нөлөөлөх болжээ.

Судалгааны ажил нь оршил, зургаан бүлэг, дүгнэлт, ном зүй хэсгүүдээс бүрдэнэ. Нэгдүгээр бүлэгт төрийн болон орон нутгийн байгууллагуудын газрын талаарх эд хөрөнгийн эрхийн асуудлыг хөндөхийг зорьсон бол хоёрдугаар бүлэгт Монгол улсын Иргэний хуулийн эдийн баялгийн эрхийн хэсэгт хамаарах газрын эрхийн зохицуулалтыг авч үзлээ. Түүнчлэн гуравдугаар бүлэгт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн зохицуулалтыг өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлчилж буй Иргэний хууль, Газрын тухай хууль дахь газрын талаарх гэрээний эрх зүйн зохицуулалттай уялдуулан авч үзсэн болно. Судалгааны ажлын дөрөвдүгээр бүлгээр Европын зарим орну үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн зохицуулалтыг, тавдугаар бүлгээр нийтлэг эрх зүйн бүлийн орнуудын үл хөдлөх эд хөрөнгийн үндсэн эрх тэдгээрийн төрөл, онцлогийг тодорхой төвшинд судлахыг зорив. Сүүлчийн бүлэг болох зургадугаар бүлэгт газрын бүртгэлийн асуудлыг хөндөж, улмаар дүгнэлт хэсэгт тус судалгааны дүнд Монгол Улсын газрын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход хувь нэмэр болох суурь, үзэл баримтлалын шинжтэй саналыг иргэний эрх зүй, тэр дундаа эдийн баялгийн эрхийн үүднээс дэвшүүлсэн болно.
Түлхүүр үг
үл хөдлөх эд хөрөнгө, газар, бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрх, узурфрукт, сервитут, эзэмшил, хязгаарлагдмал эрх, газрын түрээс,
Бичигдсэн огноо
2018
Хуудсын тоо
77
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-04-25
Товч мэдээлэл үзсэн
2979
Бүрэн эхээр нь үзсэн
45
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх