Бүтээлийн нэр
“ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОРИЛГО БА ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГААС ГАРГАХ НЭХЭМЖЛЭЛ: “СУБЬЕКТИВ БОЛОН ОБЬЕКТИВ ЭРХИЙН ХЯНАЛТ”
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Захиргааны процесс
Бүтээлийн товч
Энэхүү илтгэлийн зорилго нь 2016 оны 7сарын 1-нээс эхлэн шинээр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль /ЗХШХШтХ/ дахь захиргааны байгууллагаас гаргах нэхэмжлэлтэй холбогдох зохицуулалт, тодруулбал ЗХШХШтХ-н §§3.1.3, 52.5.4, 52.6 зэргийг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн /ҮндХ/ үзэл баримтлал болон ЗХШХШтХ-ийн өөрийн зорилт хоорондын зөрчилдөөний үндсэн дээр судлах явдал бөгөөд тухайн холбогдох хэм хэмжээнүүд нь шүүхийн практикт хэрхэн хэрэгжиж буй, түүнчлэн эх газрын эрх зүйн тогтолцооны сонгодог үзэл баримтлал, тэрдундаа ХБНГУ-ын захиргааны процессын эрх зүйтэй харьцуулах замаар дүн шинжилгээ хийхэд оршино. Улмаар захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зорилтыг (=захиргааны шүүхийн зорилго)субьектив болон обьектив эрхийн хяналтын ойлголтод тулгуурланнэхэмжлэх эрхийн үндэстэй холбон судлах, захиргааны байгууллага нэхэмжлэл гаргахтай холбогдсон асуудлыг хэм хэмжээ, түүний практик хэрэглээний хүрээнд тодруулахыг зорьсон болно.
Түлхүүр үг
Нэхэмжлэл, захиргааны байгууллагаас гаргах нэхэмжлэл, захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зорилго, субьектив болон обьектив эрх
Бичигдсэн огноо
2018-04-23
Хуудсын тоо
13
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-05-24
Товч мэдээлэл үзсэн
4402
Бүрэн эхээр нь үзсэн
201
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх