Бүтээлийн нэр
Хүний эрх сэтгүүл 2007/3
Тэмдэглэл
Сэтгүүлд бүтээлээ хэвлүүлсэн судлаач: •Л.Баасан •С.Болормаа •М.Алтанцэцэг •П.Сумьяа •Д.Баяндүүрэн •Т.Уянга •Ю.Отгонбилэг •Ж.Мягмар •Ц.Баярбат •Д.Гэрэлням •Ц.Оюунбаатар •Д.Гэрэл •Ц.Пүрэвдоо •Г.Нарантуяа •Ц.Батхүү
Хэлбэр
Сэтгүүл
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
АГУУЛГА
1.Өгүүлэл нийтлэл.
•Л.Баасан - Ажилтныг ажилд эгүүлэн тогтоосон шүүхийн шийдвэр хэрэгжих эрх зүйн орчин
•С.Болормаа - Ажлаас үндэслэлгүй халагдсан, өөр ажилд буруу шилжүүлсэн иргэнийг ажилд нь эгүүлэн тогтоосон шүүхйин шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн мониторингийн шинжилгээ, үр дүн
•М.Алтанцэцэг - Ажилд эгүүлэн тогтоосон шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд учирч байгаа бэрхшээл болон ҮЭ-ийн байгууллагаас үзүүлж байгаа нөлөө
•П.Сумьяа - Ажилд эгүүлэн тогтоосон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа
•Д.Баяндүүрэн - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг сонгуульд төлөөлөлгүйгээр оролцох боломжоор хангах тухай
•Т.Уянга - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн статистик мэдээллийн талаарх танилцуулга
•Ю.Отгонбилэг - 2006 оны хүний эрхийн байгууллагуудын үндэсний чуулганы зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаахр НХХЯ-наас авч буй арга хэмжээ
•Ж.Мягмар - 2006 оны хүний эрхийн байгууллагуудын үндэсний чуулганы зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар БСШУЯ-наас авч буй арга хэмжээ
•Д.Гэрэлням - Явган хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан замын стандарт, техникийн шаардлага
•Ц.Оюунбаатар - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх зөвлөмжийн хэрэгжилт-оролцоо
•Д.Гэрэл - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх чуулганы зөвлөмжийн хэрэгжилт бидний амьдралд
•Ц.Пүрэвдоо - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх чуулганы зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар авч буй санал, санаачлага
•Г.Нарантуяа - 2006 оны хүний эрхийн үндэсний чуулганаас гаргасан зөвлөмжийн хэрэгжилт
•Ц.Батхүү - Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар орон нутагт зохион байгуулсан үйл ажиллагаа, үр дүн
•Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор зохион байгуулагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх үндэсний чуулганаас гаргасан зөвлөмж
Түлхүүр үг
Хүний эрх, хүнийн эрх сэтгүүл 2007/3, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, ажилтын эгүүлэн тогтоосон шүүүхийн шийдвэрийн хэрэгжилт
Бичигдсэн огноо
2007
Хуудсын тоо
89
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-06-18
Товч мэдээлэл үзсэн
1982
Бүрэн эхээр нь үзсэн
18
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх