Бүтээлийн нэр
Хүний эрх сэтгүүл 2008/2
Тэмдэглэл
Сэтгүүлд бүтээлээ хэвлүүлсэн судлаач: •Ж.Дашдорж •Ч.Алтангэрэл •Л.Мөнхцэцэг •Г.Нарантуяа •Л.Батдолгор •М.ЧИмэддорж •Б.Уранцэцэг •Г.Далайжамц •Н.Чинчулуун •Б.Онон
Хэлбэр
Сэтгүүл
Салбар
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Агуулга
•Ж.Дашдорж, Ч.Алтангэрэл - Уул уурхайн хөдөлмөр - Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэр болох нь
•Л.Мөнхцэцэг - Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийн хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа
•Г.Нарантуяа - "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийг дэмжих нь" төслийн үйл ажиллагаа
•Л.Батдолгор - Хүний эрх ба тагнуулын үйл ажиллагаа
•М.Чимэддорж - Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлал ба Үйлдвэрчний эвлэл
•Б.Уранцэцэг - Монгол Улс дахь ялтны хөдөлмөр, хүн худалдаалах гэмт хэргийн өнөөгийн байдал
•Г.Далайжамж - Эвлэлдэн нэгдэх, эрх, байгууллага байгуулах эрхийн хэрэгжилт
•Д.Нармандах - Хөдөлмөрийн харилцаанд хүйсээр ялгаварлан гадуурхах хэлбэрүүд, ажил олгогчид ба тэдгээрийн байгууллагын үүрэг, хариуцлага
•Н.Чинчулуун - Нийгэм, олон нийтийн бэлгийн хүчирхийллийг хүлээн зөвшөөрсөн байдлыг өөрчлөх хэрэгцээ, шаардлага
•Б.Онон - Боловсрол дахь жендэрийн тэгш байдлын зарим асуудлууд Монгол Улсад
Түлхүүр үг
Уул уурхайн хөдөлмөр-Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэр болох нь, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийг дэмжих нь, Хүний эрх ба тагнуулын үйл ажиллагаа, Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлал, Монгол улс дахь ялтны хөдөлмөр, Боловсрол дахь жендэрийн тэгш байдал
Бичигдсэн огноо
2008-06-17
Хуудсын тоо
76
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-06-18
Товч мэдээлэл үзсэн
2666
Бүрэн эхээр нь үзсэн
24
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Хүний эрхийн Үндэсний Комисс “Хүний эрх сэтгүүл 2008/2” (2008), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/530
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх