Бүтээлийн нэр
ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2009/3
Тэмдэглэл
Сэтгүүлд бүтээлээ хэвлүүлсэн судлаач: •Б.Батцэцэг •Б.Дэлгэрмаа •Х.Мөнхзул •Ц.Одгэрэл •С.Өнөр •Ж.Хулан •М.Цолмон •Э.Энхжаргал
Хэлбэр
Сэтгүүл
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
АГУУЛГА
• Б.Батцэцэг - Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах зарим асуудлууд, төрийн бус байгууллагуудын оролцоо
• Б.Дэлгэрмаа - Хүүхэд: Зар сурталчилгаа ба хууль, нөлөөлөл
• Х.Мөнхзул - "Хүчиндэх" гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалтын өнөөгийн байдал
• Ц.Одгэрэл - "Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагчдын бие махбодид халдах, хуульд заагаагүй төлбөр хураамж авах, ялгаварлан гадуурхах байдал" судалгаа
• С.Өнөр - Оюутны эрхийн тухай бодол
• Ж.Хулан - Хөдөлмөрлөх эрх ба Хамтын гэрээ
• М.Цолмон - ХДХВ/ДОХ ба Хүний эрх: олон улсын стандарт ба үндэсний хууль тогтоомж
• Э.Энхжаргал - Узурфрукт эрх болох нь
• Хүний эрхийн нэр томъёоны тайлбар
Түлхүүр үг
Хөгжлийн бэршээлтэй хүмүүсийн эрх , Хүүхэд , "Хүчиндэх" гэмт хэрэг , Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагчид, Оюутны эрх, Хөдөлмөрлөх эрх, ХДХВ/ДОХ/ , Хүний эрх , Узурфрукт
Бичигдсэн огноо
2009
Хуудсын тоо
87
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-06-18
Товч мэдээлэл үзсэн
2089
Бүрэн эхээр нь үзсэн
39
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх