Бүтээлийн нэр
ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2011/2
Тэмдэглэл
Сэтгүүлд бүтээлээ хэвлүүлсэн судлаач: •П.Оюунчимэг •Б.Дэлгэрмаа •Ж.Хулан •Ц.Алтанцэцэг •М.Ариунаа •Ш.Сүхбаатар •Б.Болорсайхан •Д.Баянбилэг •Н.Чинчулуун •Макау Мутуа •Г.Золжаргал •Д.Энхжаргал
Хэлбэр
Сэтгүүл
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
АГУУЛГА
• П.Оюунчимэг - Хүний эрхийг хангах, хамгаалах орчин үеийн үзэл баримтлал
• Б.Дэлгэрмаа, Ж.Хулан - Хөдөлмөрийн харилцаанд насаар ялгаварлан гадуурхах нь
• Ц.Алтанцэцэг - Хүүхдийг асрамж, халамжийн байгууллагад шилжүүлэх харилцааны Үндэсний эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа
• М.Ариунаа - Хүүхдийг асрамж халамжийн байгууллагад шилжүүлэх харилцааны Олон улсын эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа
• Ш.Сүхбаатар - Хүний нэр төр, алдар хүндийн эрх зүйн хамгаалалтын онол практикийн зарим асуудал
• Б.Болорсайхан - Уул уурхайн салбар дахь хүний эрхийн асуудал
• Д.Баянбилэг - Хүний хөгжил хүний аюулгүй байдлын харилцан хамаарал
• Н.Чинчулуун - Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлалыг зохицуулах эрх зүйн орчин шаардлагатай байна
• "Монгол Улс дахь уул уурхай ба хүний эрх" сэдэвт үндэстний хэлэлцүүлгийн баримт бичиг
• Макау Мутуа - Хүний эрхийн салбарт гарч буй хувьсал өөрчлөлт
• Д.Энхжаргал - Бидний зорьж яваа цэг хол, шийдвэрлэхийг хүсч байгаа асуудал том
Түлхүүр үг
Хүний эрхийг хангах, хамгаалах , Хөдөлмөрийн харилцаа, Хүүхдийн асрамж халамжийн байгууллагад шилжүүлэх, Хүний нэр төр, алдар хүнд , Уул уурхайн салбар дахь хүний эрх, Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлал,
Бичигдсэн огноо
2011
Хуудсын тоо
124
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-06-20
Товч мэдээлэл үзсэн
2533
Бүрэн эхээр нь үзсэн
58
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх