Бүтээлийн нэр
ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2012/2
Тэмдэглэл
Сэтгүүлд бүтээлээ хэвлүүлсэн судлаач: •П.Оюунчимэг •Р.Оюунбадам •П.Амаржаргал •С.Айнагүл •Б.Банзрагч •Г.Агар-Эрдэнэ •Б.Болорсайхан •Н.Арвинтариа •Амартя Сен
Хэлбэр
Сэтгүүл
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
АГУУЛГА
• Хууль зүйн яам
• Монгол Улсын ерөнхий прокурорын газар
• Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар
• Үндэсний тагнуулын академи
• П.Оюунчимэг - Хүний эрхийн Үндэсний байгууллагаас шүүхэд төлөөлөн нэхэмжлэл гаргаж байгаа өнөөгийн нөхцөл болон гарч буй хүндрэлүүд
• Р.Оюунбадам - Шинэчлэл ба хорих байгууллага
• П.Амаржаргал - Үндсэн хууль болон үндэсний хууль тогтоомжид үзүүлэх олон улсын эдийн засгийн эрх зүйн нөлөөлөл
• С.Айнагүл - Цөөнхийн эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудал
• Б.Банзрагч - Монгол Улсын Үндсэн хуулиар хувийн өмчийн хамгаалагдсан байдал
• Г.Агар-Эрдэнэ - Эрүүл орчинд амьдрах эрх хүний үндсэн эрх болох нь
• Б.Болорсайхан - Хүний эрхийн үндэсний байгууллагыг тодорхойлох зарим асуудал
• Н.Арвинтариа - Байнгын хүчирхийлэл, дарамтын улмаас гэмт хэрэг үйлдэх явдал ба гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох хэрэгцээ, шаардлага
• Амартя Сен - Хүний эрх ба Азийн үнэт зүйлс
• Зочны яриа: "Монгол улсад эрэгтэй судлалыг хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна" Монголын Эрэгтэйчүүдийн Холбооны гүйцэтгэх захирал Д.Бадамцэцэгтэй хийсэн ярилцлага
Түлхүүр үг
Хорих байгууллага , Цөөнхийн эмэгтэйчүүдийн эрх , Хувийн өмчийн хамгаалагдсан байдал, Эрүүл орчинд амьдрах эрх, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, Монгол улсад эрэгтэй судлалыг хөгжүүлэх
Бичигдсэн огноо
2012
Хуудсын тоо
84
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-06-20
Товч мэдээлэл үзсэн
2192
Бүрэн эхээр нь үзсэн
34
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх