Бүтээлийн нэр
Монгол дахь иргэний нийгмийн төлөвшилд төрийн засаглалын зүгээс үзүүлж буй зарим сөрөг нөлөөллүүд
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Бусад
Бүтээлийн товч
Иргэний нийгмийн тухай ялангуяа түүний төлөвшлийн үйл явц нь нийгмийн шинжлэх ухааны хүрээнд олон талаасаа судлагджээ. Онолын үүднээс авч үзвэл иргэний нийгэм нь хувь хүний эрх ашгийг хамгаалж байдаг. Харин төр нь нийтийн эрх ашгийг хамгаалдаг бөгөөд тухайн хоёр хүчин зүйл харилцан уялдаж ардчилсан нийгэм төлөвшдөг байна.
Төр ба иргэний нийгмийн ухагдахуунууд нь нийгмийн амьдралын өөр өөр талыг илтгэн харуулдаг. Тухайлбал, төр нь нийтлэг эрх ашгийг илэрхийлдэг бол иргэний нийгэм нь хувийн эрх ашгийг илэрхийлж байдаг. Хүмүүс өдөр тутмынхаа амьдралд төрийн оролцоо, тусламжгүйгээр өөрсдийн хэрэгцээ, ашиг сонирхлоо хэрэгжүүлж байх тэр орчинг "Иргэний нийгэм" гэж ойлгож болно. Ерөөсөө иргэний нийгэм нь өөрөө нийгмийн шинжлэх ухааны хүрээнд нэлээд өргөн хүрээтэй олон өнцгөөс нь тодорхойлж болдог ойлголт юм. Энэ үүднээсээ иргэний нийгэм нь иргэний санаачлагын үндсэн бий болсон олон нийтийн байгууллагууд, төрийн болон бизнесийн байгууллагын хамтын ажиллагаа, үр дүнг гол төлөв илэрхийлдэг. Тухайн өгүүлийн хүрээнд манай улс дахь иргэний нийгмийн төлөвшилд төрийн засаглалын зүгээс үзүүлж байгаа зарим сөрөг гэж хэлж болох нөлөөллүүдийг илэрхийлэх оролдлого хийсэн.
Түлхүүр үг
Иргэний нийгэм
Засаглал
Оролцоо
Хамтын ажиллагаа
Нөлөөлөл
Иргэний санаачлага
Бичигдсэн огноо
2012 оны 11 дүгээр сар
Хуудсын тоо
13
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-12-09
Товч мэдээлэл үзсэн
2050
Бүрэн эхээр нь үзсэн
59
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх