Бүтээлийн нэр
ИРГЭНИЙ ТЭТГЭВЭР БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛИЙГ ТЭГЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ ЗААЛТ НЬ ҮНДСЭН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН ҮҮ?
Хэлбэр
Эрх зүйн шүүмж
Салбар
Үндсэн хууль, Нийгмийн хамгаалал
Бүтээлийн товч
Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг нэг удаа тэглэх тухай хуульд зээлдэгчийн зургаан сая, түүнээс доош зээлийн төлбөрийг төлөх бөгөөд үлдэгдэл зээлийн төлбөрийг зээлдэгч өөрөө хариуцна гэсэн заалт нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, зарчимд нийцээгүй, иргэдийг ялгаварлан гадуурхсан, тэгш байх, шударга байх зарчмыг зөрчсөн, эдийн засгийн үргүй зардлыг нэмэгдүүлсэн, олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүрэгт харшлах шийдвэр гэж үзэх үндэслэлтэй. Учир нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэгдүгээр дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт ... “шударга ёс, тэгш байдлын зарчим нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим, арван дөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Монгол Улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байна”, мөн арвандөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Хүнийг …нас, хүйс,… хөрөнгө чинээ …нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно” гэсэн заалтуудыг зөрчсөн гэж үзэж болно.
Түлхүүр үг
Зээлдэгч, тэтгэвэр авагч, иргэний тэтгэвэр, тэгш эрх, шудрага ёс, зээл, ялгаварлан гадуурхалт, олон улсын гэрээ, зээлийн төлбөр, зээл тэглэх, Хөрөнгө чинээ, төрийн үйл ажиллагаа, Үндсэн хуулийн зарчим, хууль дээдлэх, ард түмний ашиг сонирхол, хөрөнгө чинээ, нас хүйс, Улсын Их Хурал, Нэг удаа тэглэх, банк, байгалийн баялаг, тогтвортой хөгжил, хариуцлага, эрсдэл, ард түмний төлөөлөл, сонгуулийн санал, хөгжлийн бодлого, улсын төсөв, төсвийн сахилга бат, олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр, зээлийн төлбөр, зургаан сая, үлдэгдэл зээлийн төлбөр, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүрэгт харшлах шийдвэр
Бичигдсэн огноо
2020.01.15
Хуудсын тоо
4
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-02-14
Товч мэдээлэл үзсэн
2069
Бүрэн эхээр нь үзсэн
125
Эшлэлийн тоо
6
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
APA standart
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх