Бүтээлийн нэр
Гадаадын зээл, тусламжийн удирдлагын эрх зүйн зохицуулалтад хийсэн дүн шинжилгээ
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Эдийн засгийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
1.Зээл, тусламжийн харилцааг 12 жил хамтад нь зохицуулж байсан Гадаадын зээл, тусламжийг зохицуулах тухай хууль Өрийн удирдлагын тухай хууль 2015 оны 2 сарын 18-ны өдөр батлагдснаар хүчингүй болсон. Энэ хууль гадаад тусламжийг харилцааг зохицуулаагүй бөгөөд зөвхөн өр, зээлийн харилцаанд хамааралтай хууль болон батлагдсан.
2.Өрийн удирдлагын тухай хуулиар зөвхөн гадаад зээлийн асуудлыг зохицуулах болсноор гадаадын тусламжийн асуудлыг зохицуулсан бие даасан хуульгүй болжээ. Өмнө нь хуулиар зохицуулагдаж байсан харилцаа одоо журмаар зохицуулагдсанаар зохицуулж байсан эрх зүйн актын түвшин буурсан байна.
3.Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай, Олон улсын гэрээний тухай хууль нь гадаад зээлийг авахтай холбоотой зөвшөөрлийн процессыг зохицуулж байгаа гол хууль юм. Өрийн удирдлагын тухай хуулийг батлахад Олон улсын гэрээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулаагүйгээс хуулиудын зарим заалт зөрчилдөх болсон байна.
4.Өрийн удирдлагын тухай хуульд гадаад зээлийн асуудлаар Засгийн газар 6, Сангийн Сайд 2 журам батлахаар тусгасан ба өнөөгийн байдлаар гурвыг нь буюу Засгийн газрын өрийн үйлчилгээний журам, Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын үнэт цаас гаргах, арилжаалах, мэдээлэхтэй холбоотой журам, Засгийн газрын гадаад зээллэгийн хөрөнгийг дамжуулан зээлдүүлэх журмыг тус тус батлаагүй байна.
5.Гадаад тусламжийн талаар олон улсын гэрээ байгуулахдаа талууд соёрхон батлуулахаар тохиролцсон бол тухайн гэрээг УИХ-аар батлуулахтай холбоотой харилцааг Олон улсын гэрээний тухай хуулиар, харин гадаадын тусламжийн гэрээнд гарын үсэг зурах, тусламжийг төсөвт тусгах, зарцуулах, тайлагнахтай холбоотой харилцааг Төсвийн тухай хууль тогтоомжоор зохицуулж байна.
6.Гадаадын зээл, тусламжийн асуудлыг нарийвчлан зохицуулсан Засгийн газар болон Сангийн яамнаас баталсан журмыг холбогдох хууль тогтоомжтой харьцуулан судалж, зөрчлийг арилгах талаар зөвлөмж өгсөн.
7.Цаашид гадаадын тусламж, хүмүүнлэгийн тусламжийг зохицуулсан хууль батлах шаардлагатай.
Түлхүүр үг
Гадаадын зээл, тусламж, Өрийн удирдлагын тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, зээл, тусламжийн бодлого, зохицуулалт
Бичигдсэн огноо
2016
Хуудсын тоо
47
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-03-24
Товч мэдээлэл үзсэн
2970
Бүрэн эхээр нь үзсэн
89
Эшлэлийн тоо
34
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх