Бүтээлийн нэр
ГЕРМАН, ОРОС, АВСТРИ, ЛАТВИ, СОЛОНГОС УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ШҮҮХ: ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Шүүх
Бүтээлийн товч
ГЕРМАН, ОРОС, АВСТРИ, ЛАТВИ, СОЛОНГОС УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ШҮҮХ: ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА

Товъёг
Нэг.Судалгааны аргачлал ба судалгааны зүйл
1.1.Судалгааны аргачлал
1.2.Судалгааны зүйл буюу сэдэв
1.3.Харьцуулан судлах улсыг сонгосон шалгуур: Герман, Орос, Австри, Латви, Солонгос

Хоёр.Үндсэн хуулийн шүүхийг байгуулах журам
2.1.Үндсэн хуулийн шүүхийн харьяалан шийдвэрлэх асуудал
2.2. Үндсэн хуулийн шүүхийн гишүүнийг томилох
2.3.Орон тооны, орон тооны бус гишүүний статус

Гурав.Үндсэн хуулийн шүүхийн гишүүнд тавигдах шаардлага, гишүүний хараат бус байдлын баталгаа
3.1.Үндсэн хуулийн шүүхийн гишүүнд тавигдах шаардлага: боловсрол, мэргэшил, ажлын туршлага
3.2.Үндсэн хуулийн шүүхийн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа ба насны дээд хязгаар
3.3.Давхар ажил эрхлэх хязгаарлалт
3.4.Үндсэн хуулийн шүүхийн гишүүнийг чөлөөлөх/огцруулах үндэслэл, процедур

Дөрөв.Үндсэн хуулийн шүүхийн захиргаа
4.1.Үндсэн хуулийн шүүхийн захиргаа
4.2.Үндсэн хуулийн шүүхийн төсөв, санхүү
4.3.Маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тэмдэгтийн хураамж, зардал

Тав. Дүгнэлт
Түлхүүр үг
Герман, Орос, Австри, Латви, Солонгос, үндсэн хуулийн шүүх, үндсэн хуулийн шүүхийн тухай хууль, харьяалан шийдвэрлэх асуудал, Үндсэн хуулийн шүүхийн гишүүнд тавигдах шаардлага, томилгоо, хараат бус байдлын баталгаа, Үндсэн хуулийн шүүхийн захиргаа, төсөв санхүү
Бичигдсэн огноо
2019-9-10
Хуудсын тоо
70
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-03-24
Товч мэдээлэл үзсэн
2858
Бүрэн эхээр нь үзсэн
168
Эшлэлийн тоо
120
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх