Бүтээлийн нэр
Цэцийн гишүүнд хариуцлага хүлээлгэх асуудалд хийсэн дүн шинжилгээ
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн процесс
Бүтээлийн товч
Ардчилсан улс дахь шүүгчийн үйл ажиллагааг "хянах" гол механизм бол тэдний шийдвэрийн үндэслэл болон дүгнэлтийг судалгаа, үндэслэлтэйгээр хэлэлцүүлэх явдал юм. Шүүгчид шүүгчийн үүргээ үнэнчээр биелүүлж байна уу, төвийг сахиж, шударга, хараат бус, зарчимч байж чадаж байна уу гэдгийг харуулахад хууль зүйн сургууль, судалгааны байгууллага чухал үүрэгтэй.
Энэ өгүүлэл нь 5 хэсгээс бүрдэнэ. Эхний хэсэгт Авлигатай тэмцэх газраас Д.Сугарт хариуцлага хүлээлгэх эсэх асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр УИХ болон Цэцэд явуулсан албан бичиг, Д.Сугарт хариуцлага /сахилгын шийтгэл/ хүлээлгэсэн Цэцийн даргын тушаалд дүн шинжилгээ хийнэ. 2-р хэсэг Цэцийн гишүүнд шийтгэл оногдуулах асуудлыг Цэцийн дарга шийдвэрлэх эрх хэмжээгүй гэдгийг үндэслэх бол 3-р хэсэгт Цэцийн гишүүн гэмт хэрэгт үйлдсэн эсэхийг ердийн шүүх, Эрүүгийн хуулиас бусад хууль зөрчсөн эсэх, сахилгын шийтгэл оногдуулах эсэхийг Цэц шийдвэрлэхийг Цэцийн гишүүний хараат бус байдал шаардаж буйг харуулах болно. Түүнчлэн, Д.Сугарын гаргасан гэх зөрчил нь хуулийг ноцтой зөрчсөн зөрчил учраас түүнд цалин бууруулах биш эгүүлэн татах шийтгэл оногдуулахыг Үндсэн хуульд заасан шударга ёсны зарчим шаардаж байгааг 4-р хэсэг нотолно. Эцэст нь, бусад орны үндсэн хуулийн шүүхийн сайн практикаас суралцах замаар Цэцийн гишүүний хариуцлагын тогтолцоог Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн сайжруулах тухай саналыг 5-р хэсэгт дэвшүүлэх болно.
Түлхүүр үг
Үндсэн хуулийн цэц, цэцийн гишүүн, цэцийн гишүүнд хариуцлага хүлээлгэх, цэцийн гишүүн Д.Сугарын кэйс, цэцийн гишүүний хариуцлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох нь
Бичигдсэн огноо
2016
Хуудсын тоо
15
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-08-06
Товч мэдээлэл үзсэн
1398
Бүрэн эхээр нь үзсэн
55
Эшлэлийн тоо
21
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
О.Мөнхсайхан "Цэцийн гишүүнд хариуцлага хүлээлгэх асуудалд хийсэн дүн шинжилгээ" Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл, УБ., 2014, №2 (48)
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх