Бүтээлийн нэр
Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ
Хэлбэр
Эрх зүйн шүүмж
Салбар
Иргэн
Бүтээлийн товч
Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ бол нэг төрлийн эрдэм шинжилгээний ажил мөн. Шүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийснээр бодит хэрэг маргаан дээр ажиллахаас гадна үүссэн маргааныг хууль, эрх зүйн талаас нь задлан шинжилж, бүхий л эрх зүйн онол, үзэл санаа, шүүхийн практикийг судлах боломж өгдгөөрөө сонирхолтой, бас үр өгөөжтэй судалгаа байдаг. Энэ нь оюутнуудын хууль хэрэглээний чадвар болон асуудалд дүн шинжилгээ хийх чадварыг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ, судлаач эрдэмтдийн бас нэгэн оюуны бүтээл болдог.

Энэхүү шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээний объект болсон шийдвэр нь хөдөлмөрийн гэрээ болон хөлсөөр ажиллах гэрээг зааглан ялгах шинж чанарыг тайлбарлаж, хөлсөөр ажиллах гэрээг хүндэтгэн үзэх үндэслэлээр хугацаанаас нь өмнө цуцалснаар гарах үр дагавар, хохирол шаардах боломжтой эсэхийг шийдвэрлэсэн Улсын дээд шүүхийн тогтоол юм.
Түлхүүр үг
Дүн шинжилгээ, шүүхийн шийдвэр, хөлсөөр ажиллах гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээ, Дээд шүүх
Бичигдсэн огноо
2016.01.10
Хуудсын тоо
9
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2016-04-25
Товч мэдээлэл үзсэн
12639
Бүрэн эхээр нь үзсэн
2821
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх