Бүтээлийн нэр
Захиргааны хэм хэмжээний актад гаргах нэхэмжлэлийн шаардлагын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь
Зохиогч
Бүтээлийн хэлбэр
Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Бүтээлийн товч
Энэхүү судалгааны ажлаар захиргааны хэм хэмжээний актын эрх зүйн зохицуулалт, түүний онцлог шинж, хэрэгцээ шаардлагыг, мөн хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах эрхийн үндэс буюу төрийн эрх мэдэл хуваарилалтын зарчим, хууль тогтоох эрх мэдлээс захиргаанд (гүйцэтгэх эрх мэдэлд) эрх шилжүүлэх онолын үндэслэлийг тодорхойлсон.

Улмаар захиргааны хэм хэмжээний актад үзүүлэх шүүхийн хяналтын гол урьдчилсан нөхцөл болсон хэм хэмжээний актад гаргах нэхэмжлэлийн шаардлагын үндсэн асуудлын хүрээнд тус нэхэмжлэлийн шаардлагад бодитоор тулгараад буй эрх зүйн асуудлыг хөндсөн.
Тодруулбал, уг эрх зүйн актад гаргах нэхэмжлэлийн шаардлага, түүний хэрэгцээ, тулгарч буй эрх зүйн асуудлыг Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын уг сурвалжаас эхлэн захиргааны хэргийн шүүхийн зорилтод тулгуурлан тайлбарлаж, улмаар өнөөгийн ЗХШХШтХ-иар хуульчлагдсан нэхэмжлэлийн шаардлага, маргааны хүрээ хязгаар, эрхийн хамгаалалтын онцлог шинжийг тодорхойлж, захиргааны хэм хэмжээний актад гаргах нэхэмжлэлийн шаардлагын эрх зүйн зохицуулалтыг цаашид боловсронгуй болгох шаардлагыг бодит тоо баримт, шүүхийн практикт үүссэн маргаануудад дүн шинжилгээ хийх замаар судлан холбогдох дүгнэлт, саналыг дэвшүүлсэн болно.
Түлхүүр үг
Захиргааны хэм хэмжээний актад гаргах нэхэмжлэлийн шаардлага, захиргааны хэм хэмжээний акт, хэм хэмжээний акт, захиргааны процессийн эрх зүй, захиргааны хэм хэмжээний актын хяналт
Бичигдсэн огноо
2020
Хуудсын тоо
77
Хэл
Монгол
Үнэ
5000 төгрөг
Бүтээл
Байршуулсан огноо
2020-10-22
Товч мэдээлэл үзсэн
402
Бүрэн эхээр нь үзсэн
Эшлэлийн тоо
148
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
М.Тамир. "Захиргааны хэм хэмжээний актад гаргах нэхэмжлэлийн шаардлагын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь" (Бакалаврын судалгааны ажил), УБ., 2020 он.
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn