Бүтээлийн нэр
Компьютерные преступление и методика расследования преступлении против безопасности компьютерной информации
Тэмдэглэл
Хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан 2002 оны эрүүгийн хуулийн 25-р бүлэгт тусгасан гэмт үйлдлийг мөрдөн шалгах онцлогийг тусгасан
Хэлбэр
Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл
Салбар
Эрүү, Криминалистик
Бүтээлийн товч
Энэхүү диссертацийн ажил нь "Компьютерийн мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг" нэгдүгээр бүлэг, "Монгол улс дахь компьютерийн гэмт хэргийн эрүүгийн нөхцөл байдал" хоёрдугаар бүлэг, "Компьютерийн мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийг мөрдөх аргачлал" гуравдугаар бүлэг болон 11 дэд бүлгээс бүрдсэн 235 хуудас бүтээл болно.
Нэгдүгээр бүлэгт компьютерийн мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг (одоогийн кибер) гэмт хэргийн үндсэн ойлголт, төрөл, компьютерийн гэмт хэргийн эсрэг эрүүгийн эрх зүйн арга хэмжээ гэж юу болохыг тодорхойлсон.
Хоёрдугаар бүлэгт Монгол улсад гарч буй компьютерийн гэмт хэргийн түвшин, энэ төрлийн гэмт хэрэгт ноогдуулах эрүүгийн хариуцлага, Монгол улс дахь зохицуулалт,
Гуравдугаар бүлэгт Компьютерийн мэдээллийн талбар дахь гэмт хэргийн ул мөр, энэ төрлийн гэмт хэргийн криминалистикийн бүлгийн тодорхойлолт, компьютерийн мэдээлэл, програмыг өөрчлөх, устгах, хууль бусаар олж авах гэмт хэргийг мөрдөх онцлог, хортой програм боловсруулах, ашиглах, тараах гэмт хэргийг мөрдөх онцлог, банкны систем, сүлжээнд хөрөнгө мөнгө хууль бусаар олж авах гэмт хэргийг мөрдөх онцлог, Тооцоолох төхөөрөмж, систем, сүлжээг ашиглах дүрмийг зөрчсөн гэмт хэргийг мөрдөх онцлог, мөрдөн шалгах зарим ажиллагааны онцлог зэргийг тодорхойлсон.
Түлхүүр үг
Компьютерийн мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, компьютерийн гэмт хэрэг, гэмт хэрэг мөрдөх аргачлал, криминалистикийн тодорхойлолт, компьютерийн мэдээлэл, компьютерийн мэдээллийг өөрчлөх, устгах, хаах, хууль бусаар олж авах, хортой програм
Бичигдсэн огноо
1999-2003
Хуудсын тоо
236
Хэл
Орос
Байршуулсан огноо
2021-01-04
Товч мэдээлэл үзсэн
983
Бүрэн эхээр нь үзсэн
2
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх