Бүтээлийн нэр
Мөнгө угаах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, зүйлчлэлийн тулгамдсан асуудал
Хэлбэр
Бакалаврын ажил
Салбар
Эрүүгийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Монгол улс ФАТФ-ын саарал жагсаалтад хоёр дахь удаагаа бүртгэгдсэн билээ. ФАТФ-аас 2013 онд шалгалт явуулаад Монгол Улс нь МУТСТ чиглэлээр гаргасан зөвлөмжийг бүрэн биелүүлж чадаагүй байна хэмээн дүгнэж “Grey list” буюу саарал жагсаалтад оруулж, 2014 оны 06 дугаар сард ФАТФ-аас Монгол улсыг “мөнгө угаах” гэмт хэрэгтэй тэмцэх хууль, эрх зүйн сууриа тавьсан гэж үзэн саарал жагсаалтаас гаргасан түүхтэй. Үүнээс хойш “Мөнгө угаах” гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх олон үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн хэдий ч 2019 оны 10 дугаар сард ФАТФ-ын саарал жагсаалтад дахин орсон нь өмнөх хэрэгжүүлж байсан ажлууд үр дүнгээ өгөөгүй болохын илрэл юм. 2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр ФАТФ-ын нэгдсэн хуралдаанаар манай улсыг саарал жагсаалтаас гаргасан. Гэсэн хэдий ч өмнө авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний хүрээнд хууль тогтоомжид өөрчлөлт, шинэчлэлтийг огт хийгээгүй байгаа нь ФАТФ-ын саарал жагсаалтад дахин орох, мөн эдийн засаг болон үндэсний аюулгүй байдалд хор хохирол учрах эрсдэл өндөр байгааг харуулж байна. Иймд уг дипломын ажлаар мөнгө угаах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалтын ач холбогдол, онцлог, уламжлал, практикт хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал, эрх зүйн хийдэл, цаашид тус зохицуулалтыг боловсронгуй болгох арга замыг эрэлхийлэхийг зорьсон.
Түлхүүр үг
Мөнгө угаах гэмт хэрэг, Саарал жагсаалт, Суурь гэмт хэрэг, Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, Санхүүгийн мэдээллийн алба.
Бичигдсэн огноо
2020-05-05
Хуудсын тоо
73
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2021-03-09
Товч мэдээлэл үзсэн
2942
Бүрэн эхээр нь үзсэн
275
Эшлэлийн тоо
103
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Э.Мөнхболд “Мөнгө угаах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, зүйлчлэлийн тулгамдсан асуудал” (2020), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/883
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх