Бүтээлийн нэр
Төрийн өмчийн удирдлага, эрх зүйн зохицуулалт
Тэмдэглэл
ННФ-ийн санхүүжилтээр гүйцэтгэв.
Бүтээлийн хэлбэр
Бодлогын судалгаа, зөвлөмж
Бүтээлийн товч
Япон Улс нь төрийн өмчийг удирдах хүрээнд төрийн өмчийн хөрөнгийн зориулалт, түүний шинж чанар, онцлогт нийцүүлэн өөр хоорондоо ялгаатай эрх зүйн зохицуулалт бий болгохын эрмэлзжээ. 1948 онд батлагдсан “Төрийн өмчийн тухай хууль” нь төрийн өмчийн харилцааг зохицуулсан гол хууль бөгөөд үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө, түүний нэг хэсэг болох үнэт цаас зэрэг тодорхой төрлийн хөрөнгийг удирдах харилцаанд үйлчилдэг. Харин төрийн өмчийн тухай хуулийн үйлчлэлд хамаарахгүй бусад хөдлөх хөрөнгийн хувьд бие даасан хөрөнгийн удирдлагын механизм үйлчилнэ. Тухайлбал, бэлэн мөнгөний хувьд Төсвийн орлого, зарлагын бүртгэлийн тухай, төрийн өмчийн шаардах эрхийн хувьд Төрийн өмчийн шаардах эрхийн удирдлагын тухай, ширээ сандал зэрэг хөдлөх хөрөнгийн хувьд Эд зүйлсийг удирдлагын тухай хуулиуд хүчин төгөлдөр үйлчилж байна.
Энэ судалгааны хүрээнд Японы Улсын төрийн өмчийн харилцаа (бэлэн мөнгөнөөс бусад)-г зохицуулсан дараах голлох гурван хуульд анхаарал хандуулан авч үзлээ.
1) Төрийн өмчийн тухай хуулийн хууль (1948)
2) Төрийн өмчийн шаардах эрхийн удирдлагын тухай хууль (1955)
3) Эд зүйлсийн удирдлагын тухай хууль (1956)
Түлхүүр үг
Төрийн өмчийн удирдлага, төрийн өмчийн эрх зүйн зохицуулалт, төрийн нийтийн өмч, Япон Улсын төрийн өмч
Бичигдсэн огноо
2021.04.02
Хуудсын тоо
63
Хэл
Монгол
Үнэ
Үнэгүй
Байршуулсан огноо
2021-05-03
Товч мэдээлэл үзсэн
165
Бүрэн эхээр нь үзсэн
10
Эшлэлийн тоо
118
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
Г.Давааням, Төрийн өмчийн удирдлага, түүний эрх зүйн зохицуулалт, ННФ-ийн төрийн нийтийн өмчийн цуврал судалгаа 3, (ННФ, 2021)
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn