Бүтээлийн нэр
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хориг: Эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдсан асуудал
Хэлбэр
Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
Монгол улсын удирдлагын тогтолцоо нь мөн чанарын хувьд парламентын, эсхүл хагас-ерөнхийлөгчийн хосолсон засаглалтай эсэх талаар монгол эрдэмтэн, судлаачид харилцан адилгүй ойлголттой байна. Харьцуулсан улс төр судалдаг эрдэмтдийн хувьд ерөнхийлөгчийн-парламентын-хосолсон гэсэн зааг маш чухал байж ирсэн ч, сүүлийн үед тухайн тогтолцооны доторх ялгаатай хувилбаруудыг илүү онцлох болсон бөгөөд үүгээрээ нэршил тийм ч чухал зүйл биш гэдгийг илэрхийлэх болжээ. Засгийн газар нь парламентын итгэлээс хамааралтай тул одоогийн засаглал нь парламентын засаглалын шинжийг ч илүү агуулсан байна. Зарим эрдэмтэд Монгол улсыг хагас ерөнхийлөгчийн тогтолцоотой гэж үзэх нь бий. Энэ утгаараа Ерөнхийлөгчийн хоригийн талаар судалгаа хийхийн тулд тухайн улсын төрийн байгууламжийн хэлбэрийг онолын түвшинд нарийвчлан судлах нь зайлшгүй бөгөөд нэн тэргүүний асуудал юм.
Хориг тавих эрх бол Ерөнхийлөгчөөс өдөр тутмын үйл ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлэх хамгийн чухал бүрэн эрхийн нэг.
Мөн хяналт тэнцвэрийн тогтолцоонд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг ч гэж тодорхойлдог. Гэвч хоригийг хяналт гэхээсээ илүүтэйгээр төрийн дээд байгууллагуудын эрх хэмжээний харилцан уялдаа, хамаарал гэж ойлговол зүйтэй. Өөрөөр хэлбэл Улсын Их Хурлын гаргасан алдаа болон дутуу боловсруулсан зүйлийг засаж залруулах нэг бодит боломж болдог. Гагцхүү практикт энэхүү боломжийг хэр бодитой бөгөөд үр дүнтэй ашиглаж байгаа эсэх нь төдийлөн тодорхой бус байна. Мөн нийгэмд нөлөөлж буй үр дүн ч харагдахгүй байгаа юм.
Иймээс төрийн байгууламжийн хэлбэрээс улбаалан ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн хамрах хүрээ болон түүнийг хэрэгжүүлж буй нөхцөл байдал, ерөнхийлөгчийн хориг, түүний хэрэглээ, эрх зүйн зохицуулалт, хэрэгжилтэд гол тулгамдаж буй асуудлын талаар нарийвчлан судлах шаардлагатай.
Түлхүүр үг
Монгол Улс, Хориг, Ерөнхийлөгчийн хориг, хоригийн хэлбэр, эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдсан асуудал
Бичигдсэн огноо
2020-06-10
Хуудсын тоо
91
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2021-05-11
Товч мэдээлэл үзсэн
1311
Бүрэн эхээр нь үзсэн
137
Эшлэлийн тоо
264
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх