Легал дата Алтан багцын үйлчилгээгээ санал болгож байна

1 week ago

Та Легал датагийн Алтан багцын эрхийг авснаар дараах үйлчилгээг эдлэх боломжтой:

  • 1000+ Судалгааны бүтээлийн сангаас хайлт хийх, унших;
  • 14000+ Улсын дээд шүүхийн тогтоолын цахим сангаас хайлт хийх;
  • Легал дата Про “судалгааны бүтээл + Улсын дээд шүүхийн тогтоол”-ын сангаас нэгэн зэрэг хайлт хийх боловсронгуй системийг ашиглах;
  • Шүүхийн шийдвэрийн хураангуйн цахим санг ашиглах;
  • Эрх зүйн баримт бичгийн загварын цахим санг ашиглах. Гэрээ, нэхэмжлэл, өргөдөл, хүсэлтийн загвар унших, татах;
  • Эрдэм шинжилгээний хурал, лекц, хэлэлцүүлгийн бичлэг үзэх;
  • Хууль зүйн салбарын цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг унших;
  • “legaltalks” болон “Шинэ товчоон” подкаст сонсох.

Багцын эрхийг хэрхэн авах вэ?

1.legaldata.mn-д сайтад хэрэглэгчээр бүртгүүлэх. (Хэрэглэгчээр бүртгүүлэх заавар)

2.Төлбөрөө Social Pay болон QPay үйлчилгээг ашиглан төлөх боломжтой.

Легал дата